Foto: Facebook

U strahu liberala su velike oči

Ako je medijski mainstream manje-više vjerni prijenosnik dominantnih političkih i kulturnih stavova, onda se dade primijetiti da na njegovim stranicama i inače vlada određena zabrinutost…