Foto: Starbucks

“Win-win” za Starbucks

Starbucks je najavio da će u svojim lokalima “diljem Europe” (Velika Britanija, Francuska, Austrija, Švicarska, Španjolska i Portugal) odmah početi sa zapošljavanjem 2500 izbjeglica. Dio…
Foto: AFP / Nikolaj Dojčinov / Izbjeglice

Geta za izbjeglice

Bugarska Državna agencija za izbjeglice dala je u javnu raspravu prijedlog za uvođenje “zadanih područja kretanja” za tražitelje azila. Prema tom prijedlogu, postojale bi 4…
Foto: AFP / Aris Messinis / Grčka

Dječja prostitucija izbjeglica

Nezaobilazna tema bilo kojeg razgovora o izbjeglicama njihova je integracija u novo društvo. Zadaća je to nacionalnih država, kojima one pristupaju poprilično pasivno, birokratski i…