društvo
vijest

Prava LGBTQI obitelji u Europi

Foto: Pixabay / ilustracija

Mreža udruga NELFA (Network of European LGBTiQ Family Associations) objavila je pregled novijih istraživanja vezanih uz LGBTQI obitelji s djecom. Pregled na jednom mjestu daje uvid u sve recentne izvještaje o pitanjima poput bračne jednakosti, usvajanja i roditeljstva, indeks prava transrodnih osoba u Europi i informacije o nedavno donesenim zakonima.

Prema alatu Rainbow Europe koji rangira 49 europskih zemalja prema njihovim zakonima o LGBTQI jednakosti i politikama, u kategoriji “obitelj“ Belgija i Malta postižu 100% bodova, dok se sedam država nalazi na suprotnom kraju s 0%: Slovačka, Rumunjska, Litva, Poljska, Azerbajdžan, Turska i Srbija. U toj kategoriji bodove određuju politike o bračnoj jednakosti i trans roditeljstvu. Šesnaest država u Europi dopušta istospolne brakove, od čega ih je 13 u Europskoj uniji: Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Island, Luksemburg, Malta, Norveška, Portugal, Španjolska, Švedska, Nizozemska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Sjeverna Irska uvela je bračnu jednakost početkom 2020., a nakon nje i Andora, dok Švicarska priprema uvesti bračnu jednakost 2021. godine.

Dvadeset i četiri države u Europi imaju neki oblik registriranog partnerstva. U 19 zemalja osobe koje su sklopile partnerstvo imaju slična prava kao i vjenčani parovi (što ne podrazumijeva nužno i pravo na usvajanje djece), a u devet zemalja prava su ograničena. Španjolska, Andora, Slovenija i Malta su države koje dozvoljavaju obje opcije (i partnerstvo i brak). Kohabitacija se odnosi na slučajeve kada su istospolni parovi uključeni u zakonodavstvo ili zakonske mjere o suživotu. 21 europska država dozvoljava i pravno regulira kohabitaciju istospolnih partnera, a te iste države dozvoljavaju i registrirana partnerstva ili brak. Međutim, u 18 država postoje ograničenja poput službene definicije braka kao zajednice između isključivo muškaraca i žene: to su Bjelorusija, Ukrajina, Moldavija, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Turska, Srbija, Crna Gora te članice EU: Bugarska, Hrvatska, Italija, Rumunjska, Latvija, Litva, Poljska, Slovačka, Mađarska. U ožujku 2020. Rusija je najavila istu takvu zabranu.

Istospolni partneri mogu aplicirati za zajedničko usvajanje djece u 17 europskih država – to uključuje svih 16 država u kojima je implementirana bračna jednakost. Brak je često nužan uvjet za usvajanje, a jedina država bez bračne jednakosti u kojoj je moguće zajedničko usvajanje je Andora. Istospolni partneri mogu zajednički posvojiti biološku ili usvojenu djecu svojih partnera/ica (odnosno dijeliti roditeljstvo sa svojim partnerima) u 19 europskih država, a Hrvatska dozvoljava neki oblik usvajanja djece partnera putem Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola. U Italiji je taj oblik usvajanja dostupan istospolnim partnerima putem sudskih postupaka. U Irskoj partneri mogu dobiti starateljska prava dvije godine nakon rođenja djeteta. U pogledu prava transrodnih osoba na roditeljstvo, ono postoji samo u četiri europske države: Malti, Belgiji, Švedskoj i Sloveniji. To znači da samo u te četiri države transrodne osobe imaju pravo zadržati svoj odabrani rod i u roditeljskim ulogama (majka ili otac), dok im se u svim ostalim državama dodijeljuje roditeljska uloga (majka ili otac) prema rodu koji im je dodijeljen rođenjem.

U pogledu medicinskih tretmana neplodnosti, u 14 europskih država ne postoje nikakve pravne barijere za LGBTIQ parove. U 27 zemalja, pojedinci bez partnera imaju pristup potpomognutoj oplodnji. Poljska (2015.) i Srbija (2019.) zabranile su tretmane neplodnosti za žene bez partnera, a u slučaju Srbije osobama koje su imale “povijest homoseksualnih odnosa u posljednjih pet godina” zabranjeno je donirati reproduktivne stanice. U Francuskoj, pristup potpomognutoj oplodnji za žene bez partnera i lezbijske parove je u pripremi, ali procedura je nedavno odgođena zbog pandemije korona virusa.

Prema podacima istraživanja koje je provela Agencija EU za osnovna prava (FRA), 8% ispitanika (vjenčanih ili u registriranom partnerstvu) izjavilo je da su odselili u neku drugu državu EU zajedno sa svojim istospolnim partnerom/icom. Države s najvećim postotkom istospolnih parova koji su iselili u neku drugu državu EU su Bugarska (30%) i Hrvatska (28%).