vijesti

Usred korone investitori potajno grade hidroelektrane

...kologiju Republike Srpske kojim se zaključuje da investitor izgradnje male hidroelektrane Hotovlje, “Delaso” d.o.o. Teslić, na Vrhovinskoj rijeci u općini Kalinovik, nije obavezan da sprovede procjenu o utjecaju na životnu sredinu. Ekološki aktivisti smatraju tu studiju utjecaja elektrane na okoliš presudnom, te...

tema

Raj za hidroelektrane

…lučni u tome da zaustave izgradnju novih predviđenih elektrana. Kažu da ih hidroelektrane ostavljaju bez osnovnog resursa potrebnog za život – vode. Hidroelektrična energija trebala bi biti dio rješenja za klimatske probleme, ali je umjesto toga postala dijelom problema. Hidroelektrane se grade bez odgovarajućih studija zaštite okoliša i u zaštićenim područjima. Često su u privatnom vlasništvu skrivenih interesa i dobro povezanih pojedinaca koji o…

tema

Stara planina: mini hidroelektrane i velike opasnosti

…država subvencionira struju dobivenu iz obnovljivih izvora energije, mini hidroelektrane ozbiljan su mamac za privatne investitore. Tome indirektno kumuje i energetska strategija Europske unije o povećanju udjela električne energije iz obnovljivih izvora energije koju Srbija kao EU aspirant pokušava da prati. EU je prvotno podržavao hidroenergetske projekte u jugoistočnoj Europi u kontekstu razvoja “zelene energije”, međutim, u međuvremenu su pro…

vijesti

Zabrana gradnje hidroelektrana: neprovediv sistemski poduhvat

...ri posto struje u ukupnoj bruto proizvodnji, dok prema drugim izvorima sve hidroelektrane u BiH ukupno doprinose sa 24 posto u ukupnoj bruto proizvodnji. Bilo kako bilo, većina istraživača slaže se s tim da je ukupna cijena MHE previsoka i investitorima zapravo isplativa samo uz javne subvencije. U tu cijenu računa se i ekološka...

vijesti

Što leži iza zabrane MHE u Albaniji?

...u je objavio premijer Edi Rama, u istom tjednu kada je najavio i izgradnju hidroelektrane Skavica uz obilatu financijsku pomoć Sjedinjenih Američkih Država. Prema PR izvještaju, hidroelektrana Skavica “smatra se strateškim činom za energetsku neovisnost i transformaciju Albanije u ključni faktor u energetskom sektoru u...

vijesti

Mini hidroelektranama zvoni posljednje zvono?

...ao opskrbljivača električnom energijom u europskom dijelu Mediterana. Male hidroelektrane (MHE) definirane su kao “male” zbog toga što imaju kapacitet snage ne veći od 10 MW. Budući da one ne zahtijevaju brane, ranijih godina smatralo se da imaju manji negativan utjecaj1 na rijeke i ekosustave od velikih HE, pa ih je...

vijesti

Zabrana gradnji mini hidroelektrana u BiH

...na razmatrati izdavanje suglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju mini hidroelektrane “Trstionica”. Da stvar bude gora, stvar je kako se čini, požurilo Ministarstvo poljoprivrede Zeničko-dobojskog kantona. Ekologinja Jasmina Neimarlija, članica Općinskog odbora Naše stranke Kakanj, za Klix je izjavila kako je...

tema

Posljednja faza obrane rijeka: mještani pred bagerima

…visti i meštani sela Rečine su u sredu zaustavili radove na izgradnji mini hidroelektrane (MHE) na Skrbuši kod Kolašina. Skrbuša je jedna od reka na kojima je gradnja MHE počela proteklih meseci, dok je javnost bila okupirana pandemijom koronavirusa i pripremama za parlamentarne izbore. Tada su napadnute i reke Čestogaz, Ljubaštica i Crnja, koje teku kroz Park prirode Komovi. Zajedno sa Skrbušom one spadaju u životvorne pritoke reke Tare, dela sve…

tema

Potapanje kosinjske doline za hidroelektranu

…vanja ili većih šteta na važnim riječnim ekosustavima i bioraznolikosti, a hidroelektrane i brane imaju ogroman i nepopravljiv učinak na okoliš, prirodu i društvo. Prema mišljenju Zelene akcije ali i brojnih drugih ekoloških aktivista, nove brane s akumulacijskim jezerima i nove hidroelektrane Hrvatskoj nisu potrebne. “Pogotovo ne prije nego što se uvedu opsežne mjere energetske efikasnosti i smanji gubitak u distribucijskoj mreži te se iskoriste…

vijesti

Komplicira se priča oko izgradnje hidroelektrana u BiH

Situacija s izgradnjom malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini sve se više komplicira. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) na online sjednici održanoj u utorak 27. aprila nije prihvatio Prijedlog Zakona o električnoj energiji u dijelu koji se odnosi na zabranu gradnje mini hidroelektrana na cijelom...

vijesti

AVNOJ za vodu

U proteklih nekoliko godina na ovim se područjima, kako glasi jedan od eufemizama za bivšu Jugoslaviju, pojavio autentičan politički pokret. Kao i svi pravi autentični politički pokreti rastao je organski i predstavljao je reakciju na procese koji su ugrožavali živote, ili u ovom slučaju konkretnije – životne sredine ljudi....

tema

Unosan biznis na bosanskim šumama

Kad govorimo o Bosni i Hercegovini u kontekstu šuma, govorimo o najbogatijoj europskoj zemlji. Način na koji se u toj državi (ne)upravlja šumama pak ostavlja dojam da se radi o resursu kojeg je lakše regenerirat nego posjeći. Uzroci su klasično svjetski i klasično bosanski: eksploatatorskoj poduzetničkoj stihiji wanna be elita i njihovim investitorima na putu stoje tek šume branjene ljudima. Sada već možemo, bez većih ustručavanja, govoriti o svo…