klima
BiH
vijest

Usred korone investitori potajno grade hidroelektrane

Investitori – domaći i strani – iskorištavaju globalna ograničenja funkcioniranja društva, uzrokovana epidemijom koronavirusa COVID-19 te samovoljno, bez potrebnih studija i dozvola, počinju s izgradnjom čak pet malih hidroelektrana na vodama Bosne i Hercegovine. Konkretno, radi se o gradilištima na rijekama Bjelavi, Maloj Bjelavi, Vrhovinskoj, Željeznici i Prači. Sve su te rijeke gotovo netaknute i izuzetne ljepote. Izgradnja hidroelektrane na rijeci Vrhovinskoj je, upozoravaju iz organizacije Save the Blue Heart of Europe nezakonita, jer nisu izdate dozvole za gradilište na rijeci Bjelavi njegovu izgradnju. Osim toga, građevinski radovi na svim projektima izvode se bez zakonski obaveznog nadzora građevine, jer potrebni “inspektori” nisu na gradilištu zbog pandemije COVID-19.

Zbog toga su predstavnici Centra za životnu sredinu podnijeli tužbu protiv rješenja Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kojim se zaključuje da investitor izgradnje male hidroelektrane Hotovlje, “Delaso” d.o.o. Teslić, na Vrhovinskoj rijeci u općini Kalinovik, nije obavezan da sprovede procjenu o utjecaju na životnu sredinu.

Ekološki aktivisti smatraju tu studiju utjecaja elektrane na okoliš presudnom, te ističu da je bez toga teško predvidjeti kolika bi bila realna šteta mini od izgradnje i korištenje hidroelektrane Hotovlje (MHE Hotovlje) koja će imati snagu od 4.68 MW. Dodaju kako se planirana lokacija nalazi u posebno krhkom ekosistemu vodotoka gornje Neretve, za koji je Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS zaključio da još ranije planiran za zaštitu u kategoriji “Područja upravljanja staništem”, te je izuzetno važan za očuvanje.

Portal Faktor.ba pritom navodi kako samo rješenje sadrži niz nelogičnosti među kojima je najupečatljivije ono da su i investitori u MHE snage manje od jednog megavata svejedno morali provoditi studije o utjecaju na okoliš, pa zašto na isto nije bio obavezan i ovaj investitor?

Iz Koalicije za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini i kampanje Save the Blue Heart of Europe ističu još i kako se ovi “zločini nad okolišem događaju u sjeni pandemije. Investitori iskorištavaju ovu jedinstvenu priliku za stvaranje strukturnih uvjeta za daljnju gradnju, a bez neugodnih inspekcija ili protesta stanovnika i ekoloških organizacija. Ne govorimo o bilo kakvim potocima i rijekama, već o najunikatnijima i dosad uglavnom netaknutim vodotocima. Aktivisti pozivaju premijere i predsjednike Bosne i Hercegovine da zaustave izgradnju brane i hitno uvedu moratorij na izgradnju malih hidroelektrana. kao i o davanju novih koncesija.