rad
vijest

Nakon Istanbulske, Konvencija 190!

Foto: Pixabay (ilustracija)

Nakon šestogodišnjeg zastoja, Vijeće Europe jučer je konačno zatražilo suglasnost Europskog parlamenta za sklapanje Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije) u ime Europske unije, i time prokrčilo put ratifikaciji konvencije na europskoj razini. Nakon što Europski parlament da svoj pristanak, Vijeće će održati konačno glasovanje u Vijeću za pravosuđe i unutarnje poslove u lipnju.

Istanbulska konvencija Vijeća Europe pokrenuta je 2011. godine i prvi je međunarodni obvezujući instrument za borbu protiv i sprječavanje nasilja nad ženama, za zaštitu i pružanje pomoći žrtvama nasilja. To uključuje mjere za prikupljanje podataka, podizanje svijesti, kriminalizaciju nasilja nad ženama i pružanje usluga potpore. Bavi se i dimenzijom rodno uvjetovanog nasilja u pitanjima azila i migracija. Proces ratifikacije započeo je 2015., ali je blokiran u Vijeću od 2017. Šest država članica EU još nije ratificiralo konvenciju: Bugarska, Češka, Mađarska, Latvija, Litva i Slovačka.

Paulina Brandberg, švedska ministrica ravnopravnosti spolova i zamjenica ministra zapošljavanja, podsjetila je na činjenicu da je svaka treća žena u EU doživjela fizičko ili seksualno nasilje, a više od polovice žena doživjelo je seksualno uznemiravanje. Tajnica ETUC-a Isabelle Schömann izjavila je da je ratifikacija Istanbulske konvencije važan korak prema tome da se stane na kraj rodno uvjetovanom nasilju: “Uz toliko rašireno nasilje i uznemiravanje žena i djevojčica, bilo je neodgovorno od strane Vijeća da je toliko godina blokiralo ratifikaciju Istanbulske konvencije. (…) Sada kada je zastoj na razini EU prekinut, šest država članica koje nisu ratificirale konvenciju na nacionalnoj razini moraju to hitno učiniti.”

Europska sindikalna konfederacija (ETUC) sada poziva Vijeće da ukloni sve prepreke državama članicama da ratificiraju Konvenciju 190 Međunarodne organizacije rada o uklanjanju nasilja nad ženama i uznemiravanja u svijetu rada. Konvencija 190 također je u zastoju – europski sindikati su još 2021. pozivali na njezinu ratifikaciju, a trebala je stupiti na snagu do kraja godine. Isabelle Schömann je rekla da je sada dobar trenutak da se pogura i ratifikacija te konvencije, i podsjetila na činjenicu da su obiteljsko nasilje i rad postali isprepleteni otkako se proširio rad na daljinu (od kuće): “ETUC će nastaviti raditi na snažnoj direktivi EU koja prepoznaje obiteljsko nasilje kao problem na radnom mjestu i prepoznaje ulogu koju sindikati imaju u pružanju podrške žrtvama i preživjelima kroz kolektivne ugovore i politike na radnom mjestu.”

Konvencija 190 trebala bi štititi od svih oblika nasilja i uznemiravanja u “svijetu rada”. Svijet rada je široko definiran koncept koji uzima u obzir činjenicu da se rad ne odvija uvijek u prostorijama poslodavca te obuhvaća i nasilje i uznemiravanje koji se događaju na putu do i od radnog mjesta, na poslovnim putovanjima, u smještaju koji osigurava poslodavac ili putem komunikacija povezanih s poslom, uključujući i one koje su omogućene informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Konvencija također obvezuje vlade i poslodavce da pokušaju smanjiti obiteljsko nasilje, uključujući i situacije kada je dom radno mjesto, što je sve češći slučaj. Konvencija također zagovara mjere kao što su dopusti za žrtve, fleksibilni radni aranžmani, privremena zaštita od otkaza i omogućavanje podrške na radnom mjestu žrtvama obiteljskog nasilja.