rad
Makedonija
intervju

Prvi kolektiv seksualnih radnika na Balkanu: bez dekriminalizacije našeg rada ostajemo na margini društva

Foto: Vančo Džambaski

Ispred organizacije “STAR – Prvi kolektiv seksualnih radnika/ica na Balkanu”, Borče Božinov govori o organiziranju seksualnih radnika/ica u Makedoniji. Iako je kolektiv STAR postigao neke pozitivne pomake, Božinov ističe kako je u situaciji neprepoznavanja njihovog rada kao rada civilni sektor jedini na koji seksualni radnici/e mogu računati za ostvarivanje svojih osnovnih prava.

U opisu vaše organizacije piše da je STAR započeo još 2007. godine kao neformalni pokret koji je radio na okupljanju i organiziranju pojedinaca koji su radili u seksualnoj industriji. Jesu li osnivači pokreta i sami radili u seksualnoj industriji i jesu li uspjeli uključiti druge seksualne radnice/ike u kolektiv kao aktivne članove? Kako je danas ustrojena organizacija?

Naša povijest datira u 2007., ali organizacija je registrirana tek 2010. godine kao “Udruga za podršku marginaliziranim radnicima”, nakon cjelogodišnje borbe s državnim institucijama koje su odbijale prepoznati seksualne radnike/ice kao aktere koji legitimno mogu osnovati kolektiv, i branile da se termin “seksualni rad/seksualni radnik” koristi u prvom službenom nazivu organizacije. Dakle, organizaciju je pokrenula grupa mladih seksualnih radnika/ica (muških, ženskih i transrodnih) 2010. godine, a desetljeće kasnije, STAR je prepoznat kao Prvi kolektiv seksualnih radnika/ica na Balkanu. Glavni ciljevi osnivača organizacije su zaštita i promocija ljudskih prava seksualnih radnica, borba protiv diskriminacije i stigme s kojom su seksualni radnici svakodnevno suočeni i zagovaranje promjene represivnog pravnog okvira.

Baziran u Skopju, STAR radi na mobilizaciji zajednice seksualnih radnica na razini cijele Makedonije, pruža podršku lokalnim vođama i osnažuje članove zajednice u drugim gradovima, uključujući Strumicu i Gostivar. STAR je otvoren svim seksualnim radnicima, neovisno o njihovom rodu, seksualnoj orijentaciji, etničkom porijeklu, religiji, društvenom statusu ili radnom okruženju. U želji da pruži podršku civilnog društva seksualnim radnicima, naša organizacija također usko surađuje s nizom državnih i nevladinih institucija. Osim zagovaranja prava seksualnih radnika/ica, STAR radi na uključivanju seksualnih radnika/ica u pravni i zdravstveni sustav, u uskoj suradnji s vladinim dužnosnicima i institucijama.

Seksualni/e radnici/ie ne samo da su aktivni članovi organizacije, nego čine i 100% članova tijela za donošenje odluka, a to su Skupština, Izvršni odbor, kao i funkcije predsjednika, potpredsjednika i glavnog tajnika. Također, svi glasnogovornici/e organizacije su bivši ili trenutni seksualni radnici/e. Bivši ili trenutni seksualni radnici čine 80% zaposlenika organizacije, uključujući projektne menadžere i asistente, programske asistente, operatere na telefonskoj liniji za pomoć, edukatore itd. STAR trenutno broji preko 250 muških, ženskih i transrodnih seksualnih radnika/ica.

U sažetku istraživanja “Assessment of the needs of young sex workers in relation to health, social and legal services” koje je proveo STAR, između ostalog piše da je mladim seksualnim radnicima, pogotovo ženama, otežan pristup zdravstvenim, socijalnim i pravnim uslugama zbog diskriminacije. Na koje još zaključke upućuju istraživanja koja je proveo STAR? Koji su glavni problemi s kojima su seksualni radnici/e u Makedoniji suočeni/e?

STAR uvijek temelji svoje programe na empirijskom ispitivanju potreba zajednice seksualnih radnika/ica, a ta istraživanja pokazuju da mladi seksualni radnici/e u Makedoniji naglašavaju važnost civilnog sektora u ostvarivanju prava na zdravstvene, socijalne i pravne usluge. To je posljedica manjka institucionalne brige, kao i stigme i diskriminacije pojedinaca koji rade u seksualnoj industriji. Spomenuto istraživanje otkriva i to da transrodni seksualni radnici/e nisu zaštićeni od diskriminacije i rodno uvjetovanog nasilja, što samo pokazuje da je hitno potrebno izmijeniti Kazneni zakon na način da se eksplicitno zabrani rodno uvjetovano nasilje i nasilje zbog seksualne orijentacije. Također, muški seksualni radnici naglašavaju potrebu za pregledom kod urologa, uslugom koja je trenutno nedostupna u centrima organizacija civilnog društva koje podupire Nacionalni HIV Program pri Ministarstvu zdravstva. Rezultati istraživanja pozivaju na širenje dosega i spektra usluga koje nude organizacije civilnog društva, a državne institucije poziva se da rade na tome da zadobiju povjerenje seksualnih radnika/ica kao iznimno ranjive zajednice.

STAR se bori za zaštitu seksualnih radnika/ica u pravnom, socijalnom i zdravstvenom sustavu. Što se može učiniti da se poboljša zaštita seksualnih radnika u ta tri polja u državama u kojima seksualni rad nije legaliziran? Kakvu podršku seksualni radnici/e mogu dobiti i gdje?

U državama u kojima seksualni rad nije priznat kao rad, pojedinci koji se njime bave ostavljeni su na marginama društva. Iako Makedonija nije razvila jasan pravni okvir za regulaciju seksualnog rada, izrazi “seksualni rad i seksualni radnik/ica” službeno su prepoznati i korišteni od strane Ministarstva zdravlja u Strategiji zaštite stanovništva od HIV-a/AIDS-a. Pozdravljamo Ministarstvo zdravlja kao prvu i jedinu državnu instituciju koja nas smisleno prepoznaje kao seksualne radnike, a ne prostitutke. Od 2012. godine, STAR je prva organizacija u zajednici seksualnih radnika/ica u državi koja je implementirala program prevencije HIV-a/AIDS-a među seksualnim radnicima (program provodi Ministarstvo zdravlja Republike Sjeverne Makedonije).

Članovi vašeg kolektiva su prosvjedom u prosincu prošle godine naglasak stavili na nasilje kao česti problem s kojim se suočavaju seksualni radnici/e. Jesu li seksualni radnici/e uglavnom suočeni s nasiljem klijenata i/ili drugih pojedinaca? Na koji način pružate podršku seksualnim radnicima/ama koji su doživjeli nasilje?

U mnogim segmentima našeg rada naglašavamo da seksualni radnici/e doživljavaju nasilje od strane klijenata i policije, kao i mučenje, seksualno izrabljivanje, neplaćanje usluga, pa čak i silovanja. Neplaćanje za seks sa seksualnim radnikom/icom mi izjednačavamo sa silovanjem.

STAR je pokrenuo paralegalnu službu koju vodi paralegalni pravni savjetnik (također seksualni radnik) da bi se zabilježili svi slučajevi nasilja, što može poslužiti i kao dokazni materijal. Seksualni radnici koji su doživjeli nasilje ili neki drugi oblik kršenja ljudskih prava mogu prijaviti slučaj našoj paralegalnoj službi, zabilježiti slučaj u našoj bazi podataka i, ukoliko njihov slučaj ima pravne osnove za daljnje procesuiranje, kontaktirati partnersku organizaciju koja pruža besplatne pravne usluge kako bi se slučaj obradio na sudu. Neki od slučajeva koje smo mi ili naše partnerske organizacije proslijedili državnim institucijama su riješeni u korist seksualnih radnika/ica. Ti slučajevi su vrlo rijetki, no to pokazuje da su organizacije seksualnih radnika/ica važne za motiviranje i ohrabrenje drugih seksualnih radnika/ica da istupe i progovore o nasilju koje su doživjeli.

Kako je pandemija korona virusa utjecala na živote seksualnih radnika/ica u Makedoniji i je li država išta poduzela kako bi im pomogla u ovom razdoblju?

Seksualni radnici i radnice u Makedoniji, kao i drugdje, pogođeni su pandemijom koja je poremetila društveni, politički i svakodnevni život. Donesene su zabrane kretanja, obaveza socijalnog distanciranja i samoizolacije, kao i poticanje svih radnika/ica da rade od kuće ukoliko je to moguće. Jasno, nijedna od tih nužnih mjera nije kompatibilna sa seksualnim radom, pa su se opisane okolnosti odrazile na seksualne radnike vrlo negativno: znatno je smanjen broj klijenata, što je rezultiralo gubitkom prihoda i osiromašenjem velike većine seksualnih radnika/ica. Da bi stvari bile još gore – zbog činjenice da seksualni rad nije ni na koji način reguliran – seksualni/e radnici/e pogođeni siromaštvom tijekom pandemije ne mogu se čak ni prijaviti za državnu financijsku pomoć, koja je inače dostupna svim radnicima čiji je rad prepoznat kao rad i time pravno reguliran.

Jedina pomoć koju seksualni radnici/e trenutno dobivaju je ona koju im nudi civilni sektor.  Kako bi pomogao seksualnim radnicama tijekom krize izazvane koronom, STAR je pokrenuo video kampanju za donacije “Donate, Do Not Discriminate” i online aukciju “Action for Reaction”. Sva prikupljena sredstva iz tih aktivnosti usmjerena su u kupovinu hrane i higijenskih potrepština za seksualne radnike/ice. Više informacija o online aukciji “Action for Reaction” može se pronaći u izvještaju koji je STAR nedavno objavio.

Koje su najčešće predrasude o seksualnom radu protiv kojih se borite? Koje su društvene skupine najviše sklone predrasudama prema seksualnim radnicima/ama?

Općenito, seksualni radnici/e i dalje su zbog svog izbora zanimanja predmet negativnih stavova javnosti. Opća javnost, kao i predstavnici državnih institucija, najčešće povezuju seksualni rad s trgovinom ljudima, što je potpuno pogrešno. Kada govorimo o seksualnom radu, govorimo o dobrovoljnom radu odraslih osoba, koji nema nikakve veze s trgovinom ljudima. Tijekom godina, mnogo puta smo bili u situacijama u kojima smo nastojali štititi prava seksualnih radnika/ica, a nastali problem se rješavao putem organa Ministarstva unutarnjih poslova, kao problem remećenja javnog reda i mira usko povezan s kriminalnim aktivnostima, ili putem centara socijalnog rada koji se bave prostitucijom samo u specifičnim situacijama koje uključuju socijalne aspekte. Ta dva organa imaju različite definicije i pristupe prostituciji kao društvenom fenomenu. U stvarnosti, Ministarstvo unutarnjih poslova ne pravi razliku između prostitucije i iskorištavanja prostitucije, tako da sa ciljem “eliminacije prostitucije” poduzima drastične i dramatične policijske mjere protiv žrtava eksploatacije (seksualnih radnika), dok one koji iskorištavaju i zlostavljaju seksualne radnike/ice ostavlja nekažnjenima.  

STAR je službeno prvi kolektiv seksualnih radnika/ica na Balkanu – imate li kontakt s organizacijama ili pojedincima koji se bave seksualnim radom iz drugih država Balkana i Istočne Europe? Kontaktiraju li vas seksualni radnici/e iz drugih država za pomoć?

STAR je registriran kao prvi kolektiv seksualnih radnika na Balkanu te vrste, no STAR ne funkcionira kao balkanska mreža. S obzirom na svoje kapacitete, STAR djeluje samo na nacionalnom nivou, zagovarajući prava seksualnih radnika/ica u Sjevernoj Makedoniji. STAR je član mreže SWAN – Sex Workers’ Advocacy Network, koja djeluje u Istočnoj Europi i Centralnoj Aziji. Posredstvom članstva u mreži SWAN, STAR je surađivao s mnogim drugim organizacijama seksualnih radnika/ica iz tih regija.