rad
vijest

Zaštitom podataka protiv sindikata

Foto: AFP / Clement Mahoudeau

Zbog utjecaja epidemije korona virusa na gospodarstvo, radnici su suočeni s otkazima i neplaćenim ili nepostojećim bolovanjima, a u najboljem slučaju s neodređenim periodom rada od kuće, uz nikakav ili ograničen kontakt s predstavnicima sindikata. U takvim uvjetima dodatno dobivaju na težini rezultati istraživanja Europske konfederacije sindikata (ETUC) koje otkriva razmjere zloupotrebe europske Uredbe o zaštiti podataka (GDPR, General Data Protection Regulation) od strane poslodavaca.

Istraživanje skreće pozornost na prepreke na koje nailaze europski sindikati u pokušaju mobiliziranja radnika. Prepreke za sindikate proizlaze iz toga što im poslodavci odbijaju dati pristup podacima o zaposlenicima pod izlikom da je to zabranjeno Uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Izvještaj ETUC-a posebno ističe takve slučajeve u Španjolskoj, Luksemburgu i Belgiji. Primjerice, u Belgiji, prema izvještaju ETUC-a, brojne kompanije pozivaju se na GDPR kako bi tvrdile da ne mogu dozvoliti predstavnicima sindikata komunikaciju s radnicima njihovih kompanija niti im pružiti informacije o novozaposlenim radnicima ili o outsourcingu.

Članak 88 europske Uredbe o zaštiti podataka odnosi se na postupanje s osobnim podacima u kontekstu radnog mjesta, i propisuje da bi države članice EU trebale “čuvati ljudsko dostojanstvo, legitimne interese i osnovna prava subjekata podataka”. Dok se Članak 88 GDPR-a interpretira na štetu sindikata i radnika u brojnim primjerima, postoje i primjeri gdje se taj članak interpretira suprotno: Njemačka je u svoje zakonodavstvo prenijela Članak 88 na način da sindikati imaju pravo putem e-maila kontaktirati zaposlenike svih kompanija sa svrhom regrutacije članova i pružanja informacija, bez obaveze da kontaktiraju poslodavca za dozvolu.

Esther Lynch, zamjenica glavnog tajnika Europske konfederacije sindikata, izjavila je: “Pravo pristupa radnom mjestu je osnovno sindikalno pravo, a u 2020. to znači i digitalni pristup. Bez njega, sindikati ne mogu radnicima dati informacije koje trebaju za kolektivne pregovore s poslodavcima za pravedne plaće i radne uvjete”. Lynch je ime ETUC-a pozvala Europsku komisiju da snažnije promiče prava sindikata ukoliko želi postići pravedne plaće za radnike u svim zemljama članicama kao što tvrdi u kontekstu nedavne kampanje za pravednu minimalnu plaću u Europi.