tema

Sve kreće od domova zdravlja

S novom godinom na snagu je u Hrvatskoj stupio i novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji donosi određene izmjene vezane za primarnu zdravstvenu zaštitu…

tema

Liječenje preko granice

Dostupnost lijekova i terapije za liječenje oboljelih od rijetkih bolesti, pogotovo u slučaju djece, bila je jedna od zastupljenijih društvenih tema u Hrvatskoj proteklih mjeseci…

tema

Ministarstvo probnih balona

Aktualni ministar zdravstva Milan Kujundžić preuzeo je resor zdravstva u listopadu prošle godine. Od trenutka preuzimanja ministar je najavio cijeli niz poteza…

tema

Javnozdravstvene kampanje u raljama marketinga

Fokus i smisao kampanja za prevenciju i rano otkrivanje bolesti, danas je često izokrenut, a u medijskom prostoru sve više svjedočimo kako različite industrije poput farmaceutske, prehrambene ili kozmetičke sve češće preuzimaju ove kampanje kao svoj model oglašavanja…

tema

Kraj univerzalne hitne pomoći

Na web stranici Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba stoji: “Prima sve osobe koje same zatraže pomoć, kao i one koje dovode liječnici s terena”. Međutim, čini se da se bliži kraj…

tema

Košarica zdravlja: opasni učinci benignog termina

“Košarica zdravlja” ili košarica zdravstvenih usluga kao termin se sve se više udomaćuje u javnoj sferi. Koriste ga razni akteri, poglavito ministri i donosioci politika, ali prilično nonšalantno, ne uzimajući u obzir sve implikacije…

tema

Trgovina za sve, zdravstvo za imućnije

Europska komisija je 14. listopada ove godine objavila novu strategiju “Trgovina za sve: prema odgovornijoj trgovinskoj i investicijskoj politici”. Objava ove strategije u Hrvatskoj je prošla gotovo nezamijećeno…