tema

Sustavno zanemareni rizici ugljena kao energenta

Štetnost uglja po okoliš i ljude je toliko je velika da stručnjaci već godinama pozivaju na potpuno odbacivanje ovog energenta. Ipak, to ne spriječava vlade na Balkanu da se i dalje oslanjaju na ovaj energent u proizvodnji struje, koja je sve češće namijenjena izvozu. Opravdanje se nalazi u činjenici da ukoliko smanje ili zatvore rudnike i termoelektrane koje koriste ugalj…

tema

Bh. trgovci – nevidljivi radnici

U zemlji sa stopom nezaposlenosti od preko 40% radnici imaju malo prilika da biraju poslove ili odbijaju ponuđene uvjete rada. Situaciju dodatno zaoštrava nevoljkost i institucionalna nesposobnost države da osigura minimalna prava. Istodobno, postojeći oblici sindikalnog organiziranja pokazuju se neprikladnima da pokrenu i održe radnički otpor. Od 126.000 radnika trgovaca u Bosni i Hercegovini njih […]

tema

Nesigurnost na radu u BiH

Radnička prava u Bosni i Hercegovini teško da su tema o kojoj se u posljednjih 20 godina govori u javnosti. Mediji o tome pišu tek nakon velikih nesreća, sa smrtnim posljedicama…

tema

Dugotrajne i prešućivane posljedice rata

Ni 20 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini ne postoji pouzdan podatak o broju silovanih žena ili muškaraca. Slično je i u Hrvatskoj i na Kosovu. Jedan od razloga je nebriga vlasti prema ovoj kategoriji, ali i društvena stigma koja je za mnoge od njih prepreka da govore o onom što su preživjeli…

tema

Ko je kriv za proliveno mlijeko?

Na Međunarodnoj izložbi sira koja je održana prošle sedmice u Austriji čak tri proizvoda iz Bosne i Hercegovine osvojila su zlatne medalje. Ipak, Livanjski, Vlašići i Prozorski sir, koji su odlikovani, za sada se neće naći u prodavnicama u EU…