tema

Privatizacija pedijatrije

Iako je svoj djeci u Hrvatskoj zakonski omogućeno pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, stvarnost je daleko od toga. Premali broj pedijatrijskih timova, nejednaka geografska pokrivenost, visoka dob pedijatara i pad broja specijalizanata pedijatrije utrli su put cvjetanju privatnog sektora na jačun stanja u javnom, dok sama zdravstvena zaštita ostaje podjednako nedostupna prosječnoj obitelji. U Republici […]

tema

Nema aspirina za izbjeglice

Azilanti i osobe pod supsidijarnom zaštitom u Hrvatskoj mogu se smatrati pobjednicima na lutriji s obzirom na ekstremno nizak postotak odobrenih zahtjeva za međunarodnom zaštitom (ove godine 2%). No, dovoljna je jedna hunjavica da bi se suočili s inercijom i banalnim birokratskim preprekama zbog kojih im je pristup zdravstvenoj skrbi otežan. Piše Lada Weygand. U […]

tema

Da je zdrav biti lako, zdrav bi bio svatko

Službena definicija zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije glasi: “stanje potpunog tjelesnog, društvenog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti”. Dakle, sa sigurnošću se može zaključiti da zdrav nije nitko. Da bi ova definicija prestala zvučati kao utopija, trebalo bi za početak promijeniti prevladavajuću ideologiju o zdravom stilu života kao pitanju osobne odgovornosti i […]

tema

Zdravlje za sve

Pandemija korona virusa razotkrila je godine neulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i kadrove te naglasila važnost javnozdravstvenih institucija. Lada Weygand podsjeća na osnove javnog zdravstva koje je postavio Andrija Štampar, pitajući se bi li njegovi medicinski principi danas smanjili osjećaj nesigurnosti usred pandemije. Ako danas u tražilicu upišete “Andrija Štampar”, glavni rezultati koje Google nudi uz […]

tema

Čekajući ginekologa

Početkom mjeseca zadarski ginekolozi su uputili apel u kojem su upozorili da je u Zadru nedavno još 13.000 žena, od čega 600 trudnica, ostalo bez primarne ginekološke skrbi. Neka od predloženih rješenja idu u smjeru rasterećenja javnog sustava putem godišnjih sistematskih pregleda kod privatnika, pri čemu se zanemaruju stvarne potrebe pacijentica i ključni problem sve […]