rad
vijest

Povećanjem minimalne plaće i do rodne jednakosti?

Foto AFP / Alex Halada

Na Europski dan jednakih plaća (10. studenog), a uoči sutrašnjeg glasanja Europskog parlamenta o amandmanima na prijedlog europske Direktive o adekvatnim minimalnim plaćama, Europska konfederacija sindikata (ETUC) upozorava na još jednu posljedicu trenutnog prijedloga direktive koji ne brani da se razina minimalne plaće odredi ispod granice siromaštva: razlika u plaćama između žena i muškaraca. Trenutno svaka članica EU sama određuje iznos minimalne plaće, pa je tako u njih 20 zakonski propisana minimalna plaća niža od praga rizika siromaštva (60% medijalne, odnosno 50% prosječne plaće). Europski sindikati, uz podršku nekih većih stranaka i zastupnika u europarlamentu, predlažu amandmane na trenutnu verziju Direktive o adekvatnim minimalnim plaćama koji bi uveli “prag pristojnosti”, odnosno odredili da se minimalna plaća ne smije zakonski propisati ispod praga siromaštva i radnicima jamčili pristojan životni standard.

Jedna od pozitivnih posljedica amandmana koji predlažu sindikati bilo bi i smanjenje rodnog jaza u plaćama, s obzirom na to da žene čine većinu u brojnim nisko plaćenim zanimanjima, pa bi upravo one imale koristi od podizanja iznosa minimalne plaće. Od 49 milijuna zaposlenih u sektoru skrbi u EU, oko 76% su žene; a žene čine 82% blagajnica i 95% radnica na poslovima čišćenja i pomoći u kući. Važnost ili popularno rečeno esencijalnost tih poslova konačno je došla u prvi plan zbog pandemije, zbog čega je potrebno pristupiti sustavnoj procjeni plaća za ta zanimanja kako bi se njihov doprinos adekvatno vrednovao. Na razini cijele Europske unije, žene u prosjeku imaju 14,1% niže plaće od muškaraca, a u pojedinim državama poput Estonije i Latvije ta razlika iznosi i preko 20%. Budući da je jednakost u plaćama jedan od proklamiranih ciljeva EU, sindikati naglašavaju da ona nikad neće biti ostvarena ukoliko se minimalne plaće ne povećaju i ako se vrijednost rada koji obavljaju žene ne počne vrednovati na adekvatan način.

Kada bi se uveo prag pristojnosti, odnosno kada bi minimalna plaća iznosila najmanje 60% medijalne i 50% prosječne plaće, rodni jaz u plaćama smanjio bi se u svakoj članici EU, a najviše u Rumunjskoj (za 25%), za 19% u Grčkoj, 12% u Poljskoj, 11% u Slovačkoj, i 10% u Španjolskoj i Luksemburgu.

Osim Direktive o minimalnim plaćama, ovih dana (konačno) se provodi evaluacija još jedne direktive u Europskom parlamentu, one o transparentnosti plaća koja bi trebala rezultirati time da informacije o plaćama budu dostupne radnicima i njihovim predstavnicima, a poslodavci bi bili dužni objavljivati izvješća o plaćama i poduzimati mjere za smanjenje rodnog jaza u plaćama. Zamjenica tajnika ETUC-a Esther Lynch, izjavila je: “Mnoge radnice rade na poslovima koji su potplaćeni i nedovoljno vrednovani. U mnogim slučajevima poslovi nisu adekvatno vrednovani jer ih većinom obavljaju žene. Žene čine 76% od 49 milijuna radnika u sektoru skrbi u Europskoj uniji. Radnici/e u ovom sektoru su loše plaćeni unatoč tome što ej njihov posao fizički i emocionalno težak i pored toga zahtjeva veliko strpljenje i socijalne vještine. Donositelji odluka u EU imaju izbor – mogu poduzeti konkretne korake da smanje rodni jaz u plaćama, ili mogu nastaviti zauvijek kukati povodom Dana jednakih plaća. EU ima priliku ukinuti rodni jaz u plaćama usvajanjem Direktive o transparentnosti plaća pomoću koja bi ubrzala proces adekvatnog vrednovanja ženskog rada, i usvajanjem Direktive o adekvatnim minimalnim plaćama koja će uvesti prag pristojnosti i ukinuti prepreke kolektivnom pregovaranju. To je dvostruka prilika koja se neće tako brzo ponoviti.”