rad
vijest

Dva koraka naprijed, jedan natrag: transparentnost plaća u EU

Foto: Pixabay (ilustracija)

Europska sindikalna konfederacija (ETUC) objavila je odgovor na prijedlog Europske komisije o primjeni principa jednakog rada ili rada jednake vrijednosti između žena i muškaraca kroz mehanizme transparentnosti plaća. Podsjetimo, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen obećala je donošenje direktive o transparentnosti plaća u roku od 100 dana od početka njezinog mandata. To je obećanje potom iznevjereno nizom odgoda donošenja Direktive, koja je prošlog mjeseca konačno predstavljena s kašnjenjem od godinu dana nakon obećanog roka. Europski sindikati, izluđeni tolikim odgodama, čak su okupili pravne stručnjake/inje i sastavili svoj prijedlog Direktive koji su ponudili Komisiji na korištenje, a pokrenuli su i akciju “potrage za nestalom direktivom” u kojoj su uživo i na društvenim mrežama dijelili plakate sa slikama izgubljenih mačaka i tekstom o kašnjenju Direktive.

Iako već 45 godina postoji Europski zakon o jednakoj plaći za žene i muškarce, rodni jaz u plaćama u Europskoj uniji i dalje je neprihvatljivo visok (trenutno iznosi 14%), a sudeći prema trenutnom tempu napretka, jednakost u plaćama dogodit će se tek u idućem stoljeću (2104.), piše ETUC. Tome treba dodati da je ta figura, iako možda efektna, zapravo netočna, jer implicira da će se razlika u plaćama sama od sebe linearno smanjivati i jednom nestati. Koliko god daleko u budućnosti se prognozira postizanje jednakosti u plaćama, ona se neće ni tada dogoditi jer u pozadini razlika u plaćama stoje kompleksni uzroci koji mogu biti otklonjeni samo političkim djelovanjem.

ETUC u svojoj reakciji na prijedlog Komisije naglašava da trenutna pandemija podcrtava važnost mnogih ženskih zanimanja koja su izrazito nisko plaćena: od 49 milijuna zaposlenih u sektoru brige u EU, oko 76% su žene; žene čine 82% blagajnica i 95% radnica na poslovima čišćenja i pomoći u kući. Svi ti poslovi zahvaljujući pandemiji pokazali su se kao iznimno važni, zbog čega je potrebno pristupiti sustavnoj procjeni plaća za ta zanimanja kako bi se njihov doprinos adekvatno vrednovao.
Direktiva će svakom radniku/ici, neovisno o tome radi li privatnom ili javnom sektoru, dati pravo na određene informacije o svojoj plaći i o plaćama u organizaciji u kojoj radi, a poslodavci će biti dužni objavljivati godišnja izvješća o plaćama i poduzeti mjere za smanjenje rodnog jaza u plaćama. To će svakako povećati dostupnost važnih podataka o plaćama i razotkriti nejednakosti među pojedinim kategorijama radnika i radnica, piše ETUC koji ovaj dio Direktive smatra pozitivnim. Međutim, predložena varijanta Direktive postavlja i niz prepreka ostvarivanju jednakih plaća: najvažnije, Direktiva ne daje sindikatima pravo da pregovaraju o jednakosti plaća, već se spominju “predstavnici radnika“. ETUC naglašava da bi to moglo dovesti do toga da pravo na pregovore dobiju lažni sindikati koje uspostavljaju poslodavci. U tekstu Direktive europski sindikati pronašli su niz manjkavosti kojima bi se poslodavci mogli poslužiti kako bi izbjegli informiranje o plaćama unutar svojih organizacija i pravo radnika/ica na sudjelovanje u pregovorima o visini plaća.


Europska sindikalna konfederacija zahtijeva da Direktiva ne dozvoli poslodavcima da određuju tko predstavlja njihove radnike – ako radnici žele biti predstavljeni putem svojih sindikata, Direktiva ih u tome ne bi trebala sputavati, već podržati. Također, ETUC traži amandmane na Direktivu koji će osigurati da poslodavcima ne bude omogućeno da nastave prikrivati iznose plaća u svojim organizacijama, i da radnicima i njihovim sindikatima bude omogućeno da propituju kriterije za utvrđivanje visine plaće za pojedina radna mjesta.