rad
Rumunjska
vijest

Karavana od 2.000 km za prava rumunjskih radnika/ica

Foto: ETUC:

Rumunjski sindikati organizirali su putujući prosvjed od Bukurešta do Bruxellesa kako bi ukazali na problem preniskih plaća koje rumunjske radnike/ice tjeraju da prijeđu sličan put kako bi pronašli pristojno plaćene poslove. “Karavana za socijalna prava“ krenula je na put dugačak 2.000 kilometara u petak, 2. srpnja, a putem se zaustavila u Budimpešti, Beču, Münchenu i Luksemburgu gdje su održani prosvjedi ispred rumunjskih ambasada, uz podršku lokalnih sindikata. Karavanu je činilo trinaestero članova rumunjskog sindikata Cartel Alfa koji su putovali u dva automobila i jednom kombiju na kojima su bile istaknute zastave sindikata i prosvjedni plakati. Karavana je stigla u Bruxelles u ponedjeljak, 5. srpnja gdje je organiziran doček u prostorijama Europske sindikalne konfederacije, a kasnije je održan sastanak predstavnika Karavane i Europske komisije.

Na sastanku s Komisijom delegacija je ukazala na probleme s kojima su suočeni radnici/e u Rumunjskoj: unatoč ekonomskom rastu ostvarenom u posljednjih desetak godina, prosječna plaća u Rumunjskoj iznosi samo 28% europske prosječne plaće. Minimalna plaća iznosi samo 281 eura mjesečno, dok prosječni životni troškovi u jednom mjesecu iznose 572 eura. Stopa pokrivenosti kolektivnim ugovorima se od 2000. smanjila za 77% – danas u Rumunjskoj postoji samo 800 kolektivnih ugovora dok ih je 2010. bilo 22.000. Kao rezultat, ogroman broj radnika (trećina) u Rumunjskoj dobiva minimalnu plaću. Iako je produktivnost rada u Rumunjskoj 65% prosjeka EU, radnici/e dobivaju puno niži udio u BDP-u (38%) u usporedbi s prosjekom cijele EU, u kojoj 47,8% BDP-a odlazi na plaće. Rezultat toga je da je u tom periodu više od četiri milijuna građana Rumunjske emigriralo u druge države EU u potrazi za bolje plaćenim poslom. Međutim, ono što se često događa je da u tim državama poslodavci iskorištavaju rumunjske radnike/ice kao najjeftinije radnike i isplaćuju im plaće manje od zakonski određene minimalne plaće.

Sindikalna delegacija je tražila od Komisije da što prije donese Direktivu o pravednoj minimalnoj plaći i kolektivnom pregovaranju, kojoj se rumunjska vlada usprotivila. Petru Dandea, galvni tajnik sindikata Cartel ALFA koji je bio jedan od članova karavane, izjavio je: “Šaljemo poruku o potrebi da Rumunjska hitno donese politike usmjerene na svoje građane, i da napusti model niskih plaća i eksploatacije radnika. Potrebna nam je ekonomija koja radi za sve, a ne samo za nekolicinu, a ekonomski rast se treba reflektirati u džepovima građana i kvaliteti javnih usluga, umjesto da služi samo tome da se vlada hvali za svoje uspjehe.“

Glavni tajnik Europske sindikalne konfederacije Luca Visentini, koji se pridružio sastanku rumunjske sindikalne delegacije s Europskom komisijom, izjavio je: “Više od 14 godina nakon pridruživanja, koristi od članstva Rumunjske u EU i dalje ima samo sićušna elita dok su milijuni radnika/ica prisiljeni napustiti svoju zemlju da bi pronašli pristojan posao. Rumunjski radnici su došli u Brussels da kažu da je bilo dosta, i da im je hitno potrebna snažna direktiva o pravednim minimalnim plaćama i kolektivnom pregovaranju na razini EU. (…) U suprotnom, u narednim godinama će milijuni radnika/ica morati ponoviti put od 2.000 kilometara koji su rumunjski sindikalisti prešli ovog tjedna.“