rad
vijest

Mjere kompenzacije prihoda u EU spriječile porast siromaštva i nejednakosti

Foto: AFP / Iakovos Hatzistavrou

Eurostat je objavio podatke o nejednakosti prihoda i siromaštvu u 2020. godini. Podaci pokazuju da se prihod od rada stanovništva u dobi od 18 do 64 godine smanjio za 7 posto u odnosu na 2019. godinu (medijan). Međutim, raspoloživi dohodak kućanstava kao i stopa rizika od siromaštva ostali su otprilike isti na razini EU. To znači da su kućanstva, unatoč negativnom utjecaju pandemije na tržište rada, imala druge izvore dohotka koji su im pomogli da zadrže otprilike isti ukupni dohodak kao prije pandemije. Gubitak prihoda od rada posljedica je dosad nezabilježenog rasta broja radnika koji su bili privremeno nezaposleni ili su radili skraćeno radno vrijeme zbog izbijanja pandemije.

Ono što je pomoglo ublažiti utjecaj Covid-19 krize na raspoloživi dohodak kućanstava su državni transferi i privremene politike očuvanja radnih mjesta. Sve države članice provodile su mjere sa ciljem sprečavanja gubitka dohotka i otpuštanja radnika. Te privremene politike financirane su putem Euromoda, a uključuju sheme naknade plaće, izravne državne transfere tvrtkama i kućanstvima, jednokratne naknade te smanjenje ili oslobađanje od poreza. Privremene mjere očuvanja radnih mjesta imale su važnu ulogu u stabilizaciji plaća i prihoda kućanstava, posebno za one s nižim prihodima. Iako su radnici s nižim prihodima snažnije pogođeni krizom, ove privremene mjere pomogle su kompenzirati njihove gubitke prihoda od rada. Isplate kompenzacija slijedile su progresivnu distribuciju – kompenzacije su bile više za osobe s nižim prihodima, a niže za osobe s višim prihodima.

Foto: Eurostat.

Dok su muškarci i žene izgubili prihod od rada u podjednakoj mjeri, razlike prema dobi su značajne i u nekim državama velike: mladi radnici/e (u dobi između 16 i 33 godine) su doživjeli znatno veće gubitke prihoda od radnika/ica starijih od 34 godine. U dvadeset država članica, ova skupina imala je veće gubitke prihoda od rada (između -2% i -15% u odnosu na 2019. godinu). Međutim, čak je i u ovoj najteže pogođenoj skupini radnika/ica vidljiv učinak privremenih mjera koje su kompenzirale izgubljene prihode, pa tako samo ova dobna skupina u samo osam država članica ima gubitke prihoda od rada veće od -5%. Velike razlike u gubicima prihoda od rada zabilježene su i među različitim državama članicama: najveći gubici prihoda od rada zabilježeni su u Malti, Hrvatskoj, Italiji, Cipru i Grčkoj.

Na razini EU, raspoloživi dohodak kućanstava kao i stopa rizika od siromaštva bili su stabilni u 2020. u odnosu na prethodnu godinu, ali situacija je bila različita u pojedinim državama članicama. U usporedbi s 2019. godinom, rast stope rizika od siromaštva zabilježen je u Portugalu, Grčkoj, Španjolskoj, Italiji, Irskoj, Sloveniji, Bugarskoj, Austriji i Švedskoj. U otprilike polovici zemalja članica, stopa rizika od siromaštva je ostala stabilna u 2020. u odnosu na prethodnu godinu, a samo u Estoniji se smanjila.