rad
vijest

Veliki pad zaposlenosti imigranata u EU

Foto: Pixabay - ilustracija

 Stopa zaposlenosti za domaće stanovništvo, odnosno osobe rođene u EU u 2020. bila je 73,5%, dok je stopa zaposlenosti imigranata rođenih izvan EU bila znatno niža: 61,9%. U razdoblju između 2010. i 2020., razlika između stopa zaposlenosti domaćeg stanovništva i imigranata s ne-EU porijeklom povećavala se sve do 2017. godine. Nakon 2017. razlika u stopi zaposlenosti se počela smanjivati, i taj je trend trajao do 2020. godine, kada se zbog utjecaja pandemije za tržište rada razlika opet povećala.

Stopa zaposlenosti imigranata u EU u 2020. godini bila je čak 11,6 postotnih bodova niža od stope zaposlenosti osoba rođenih u EU, a pandemija je pogodila imigrante teže nego domaće stanovništvo: dok se stopa zaposlenosti osoba rođenih u EU između 2019. i 2020. smanjila za 0,4 postotna boda, za imigrante zaposlenost je pala za 2,5 postotna boda. To ne iznenađuje s obzirom na poznate podatke o razlikama u položaju imigranata i domaćeg stanovništva EU na tržištu rada. Kao što smo pisali, imigranti se po više pokazatelja nalaze na dnu europskog tržišta rada: radnici rođeni izvan EU puno su češće zaposleni putem privremenih ugovora o radu, teže pronalaze posao – i to čak kada imaju viši stupanj obrazovanja od domaćeg stanovništva, imaju niža primanja (u prosjeku čak 25% niža od domaćeg stanovništva), češće su zaposleni na part-time poslovima (u nepunom radnom vremenu), i češće žive u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Sve to treba čitati imajuću na umu da među imigrantima u EU ima više osoba sa završenim tercijarnim obrazovanjem nego među domaćim stanovništvom. Intenzivniji učinak trenutne krize na imigrante očekivan je s obzirom na nadzastupljenost imigranata među privremeno zaposlenima.

Migrant integration_employment_Kreslicí plátno 1.jpg
Foto: Eurostat

U svim državama članicama između 2019. i 2020. zabilježen je pad zaposlenosti imigranata rođenih izvan EU, a razlike u stopi zaposlenosti imigranata među državama članicama su velike – od 82,5% u Češkoj do 52,3% u Belgiji. Situacija je puno bolja, gotovo obrnuta, za drugu kategoriju imigranata u EU – onih koji su rođeni u EU i emigrirali u drugu državu unutar EU. Od 25 članica za koje su dostupni podaci, samo u njih 12 stopa zaposlenosti takvih osoba se smanjila između 2019. i 2020. godine, dok je u ostalima porasla. Za usporedbu, stopa zaposlenosti domaćeg stanovništva smanjila se u 23 države članice EU.