politika
Slovenija
vijest

Krah partnerstva

Foto: AFP / Jure Makovec

Nakon parlamentarnih izbora 2018. godine Slovenija je dobila vladu koju čini tzv. lijevo-liberalna koalicija predvođena Strankom liste Marjana Šareca. Pored te stranke koja je dala i premijera, bivšeg komičara Marjana Šareca, u koaliciji se nalaze još četiri stranke. No, ukupan broj njihovih zastupnika nije bio dovoljan za izglasavanje vlade, tako da je podrškom priskočila Ljevica. Ona nije bila članica vlade, već partner koaliciji koji je svoju podršku u parlamentu uvjetovao nizom zahtjeva iz domene socijalne politike.

No, prema svemu sudeći, tom partnerstvu je došao kraj. Iako je Šarec inicijalno usvojio uvjete Ljevice, realizacija tih zahtjeva u obliku zakonskih rješenja je mahom izostala. Kao što se moglo očekivati, koalicija se s vremenom sve odvažnija svrstavala na stranu kapitala po pitanjima fiskalne politike i socijalnih programa. Sporazum između koalicije i Ljevice je već neko vrijeme bio mrtvo slovo na papiru, a sada je i službeno okončan. Na kraju mu je presudilo pitanje dopunskog zdravstvenog osiguranja. Ljevica je zahtijevala njegovo ukidanje, ali vlada nije na to pristajala već je predložila oblik paušalnih naknada koje bi u iznosu zapravo bile jednake postojećem dopunskom osiguranju.

Službenu objavu okončanja sporazuma novinarima je danas priopćio predsjedni Ljevice Luka Mesec: “Ovo je zadnja domina u nizu koja je pala. Konstatiramo da je vlada odstupila od dogovora koji je s nama imala, pa sporazum o našoj saradnji s vladom više ne smatramo obvezujućim. Od sada smo u pravoj opoziciji.” Premda je Mesec zvučao odrješito, neke članice koalicije tvrde da nade u održavanje sporazuma još ima. Tu se ističu socijaldemokrati i njihov vođa Dejan Židan koji smatra da je Ljevica “važna socijalna komponenta u vladi” i da se treba pristupiti novoj rundi razgovora koji bi eventualno rezultirali novim sporazumom ili nekom vrstom obnove starog.

Međutim, taj se scenarij ne čini izglednim. Popularnost Šareca i vladajućih je počela prilično kopniti posljednjih mjeseci, a mnogi razlog tome, pored afera, vide upravo u zaoštravanju politike štednje. Pitanje je koliko će odluka Ljevice doprinijeti daljnjem padu popularnosti, ali Šarec se ne mora brinuti oko parlamentarne aritmetike. Izvjesno je da će mu podršku pružiti dvoje zastupnika iz manjinske kvote, zastupnik talijanske i zastupnik mađarske nacionalne manjine, kao i zastupnici Nacionalne stranke notornog nacionalista Zmage Jelinčića. On je već najavio podršku pri izglasavanju dvaju narednih proračuna.

Situacija je, dakle, donekle otvorena, a dublju analizu cijelog procesa donosimo idući tjedan iz pera našeg ljubljanskog dopisnika Aneja Korsike.