društvo
Kosovo
tema

Kosovo: visoko obrazovanje u stupici

Foto: AFP / Armend Nimani

Kosovske visokoobrazovne institucije odavno su izgubile autonomiju i sektor je lišen bilo kakve razvojne vizije. Raznih oblika prosvjeda protiv takvog stanja i uplitanja politike nije nikada manjkalo, ali vladajuća garnitura i šira javnost uzbudili su se tek nakon nedavne europske packe.

Obrazovanje je uvijek bilo jedan od velikih problema na Kosovu. Ono je aktualna tema i danas, zbog nedavnog izuzimanja Kosova iz europske mreže agencija za kvalitetu fakulteta i visokih učilišta. Suočena s pritiskom javnosti, Skupština Republike Kosovo bila je prisiljena održati plenarnu sjednicu kako bi zatražila od Ministarstva obrazovanja da preuzme odgovornost za taj problem.

To nije prvi put da obrazovanje, posebice visoko, dobiva toliko pažnje javnosti. Pitanja profesionalne i akademske kvalitete Prištinskog sveučilišta, česti protesti koje su organizirale studentske organizacije, otegnuti procesi implementacije međunarodnih standarda i sl. bili su stalne brige prištinske akademske zajednice, a problemi ovog univerziteta mogu se pratiti od njegova osnivanja.

Kratka povijest

Temelji prvih visokoobrazovnih institucija na Kosovu uspostavljeni su između 1959. i 1969. godine. Tijekom tih godina funkcionirale su u sklopu Beogradskog univerziteta, sve dok 1970. nije formalno uspostavljeno Sveučilište u Prištini. Sve do uvođenja takozvanih “privremenih mjera” koje su rezultirale postavljanjem etničkih Srba na sve važnije pozicije, jezik nastave bio je i albanski i srpski. Zbog primjene tih mjera u roku od pola godine polovica albanskih studenata i studenata izbačeno je ili je napustilo fakultete, što je rezultiralo podzemnim paralelnim obrazovnim sustavom koji je bio smješten u privatnim školama-kućama.

Nadalje, na Kosovu nakon sukoba, svojevrsna integracija u europsku obrazovnu mrežu uglavnom je omogućena zbog intenzivne prisutnosti međunarodne zajednice na Kosovu. Usvajanje Bolonjske deklaracije bio je prvi korak koji je Prištinski univerzitet poduzeo kako bi slijedio razvojni put ostalih europskih država.

Period nakon rata donio je (s pravom) snažne pritiske za promjenama u kosovskom visokom obrazovanju. Sa sve manje zadovoljavajućom pedagogijom i kurikulumom koji ne potiču i ne motiviraju studente, u kombinaciji sa snažnim političkim pritiscima, kosovsko visoko obrazovanje zapalo je u duboku krizu. Posebno su utjecajne kosovske stranke koje već dulje sudjeluju u vlasti i koje su svoju moć koristile kako bi po nepotističkoj liniji zapošljavale ljude, ne samo u Upravnom odboru univerziteta, nego i u podjeli profesorskih pozicija. Ipak, politička uplitanja u pitanja visokog obrazovanja uzbudila su javnost kada se doznalo da je Kosovska agencija za akreditaciju (KAA) izuzeta iz Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR).

Uplitanje politike

Kosovska agencija za akreditaciju javna je agencija odgovorna za evaluaciju kvalitete svih javnih i privatnih visokoobrazovnih ustanova u zemlji. KAA je osnovalo Ministarstvo obrazovanja, znanosti i tehnologije sukladno sa zakonom o Visokom obrazovanju, a u EQAR primljena je u junu 2015. Članstvo u toj europskoj mreži agencija jamči da su standardi i procedure nekog univerziteta u skladu s europskim principima osiguravanja kvalitete. Na pristup kosovske agencije u EQAR gledalo se kao na bitan moment u razvoju internacionalizacije visokog obrazovanja koja će doprinijeti kvaliteti tog obrazovanja, ali i u integriranju kosovskih obrazovnih institucija i kosovskih studenata u europski sustav visokog obrazovanja.

Iznenadno, u septembru prošle godine, nedugo nakon neobičnih parlamentarnih izbora, Shyqiri Bytyqi, novi ministar obrazovanja, znanosti i tehnologije, raspustio je Upravni odbor Kosovske agencije za akreditaciju. To je učinjeno s potpunom suglasnošću vlade i prema zahtjevu premijera Ramuša Haradinaja, no iz KAA-a su priopćili da s Ministarstvom i uredom premijera nisu vodili nikakvu službenu komunikaciju o pokretanju postupka za razrješenje.

Međutim, politički sukobi i sumnjivi interesi političkih stranaka koji imaju za cilj kontrolu Univerziteta, naročito kroz imenovanje svojih bliskih suradnika u vodećim tijelima, snižavaju vrijednost kosovskog visokog obrazovanja do te mjere da je upitno čak i prepoznavanje kosovskih diploma – kao rezultat isključivanja iz EQAR-a. EQAR je tu odluku donio 27. februara, s objašnjenjem da je njihov odbor zaključio da nakon ministrovog raspuštanja Upravnog odbora KAA-a, kosovska agencija ne može više “djelovati autonomno” i da nije u poziciji da preuzme “punu odgovornost za svoje akcije”.

Međusobne optužbe i gubitak autonomija

Nakon toga, ministar Bytyqi optužio je, putem Facebooka, “interesne grupe” koje su prema njemu, lažno informirale ovu instituciju. Rekao je da Ministarstvo obrazovanja, znanosti i tehnologije nije zadovoljno što se krenulo u smjeru napuštanja europskog mehanizma i da će on u velikoj mjeri pomoći da KAA riješi problem s EQAR-om i da se proces isključivanja stopira dok ne završi žalbeni rok. “Uvjeravamo javnost, EQAR te zainteresirane strane na Kosovu da se držimo podalje od ove političke institucije i svake obrazovne institucije”, rekao je.

Isključivanje KAA-a je odraz srozane reputacije visokog obrazovanja na Kosovu koja je posebno istaknuta mišljenjem koje su dali u EQAR-u nakon što je raspušten Upravni odbor KAA-a. To je zrcalni učinak gubitka autonomije visokog obrazovanja na Kosovu – kao rezultat intervencije sa zlim namjerama. Jedan od primjera izgubljene autonomije je i razrješenje odbora KAA-a.

Na parlamentarnoj sjednici ranije ovog mjeseca, na kojoj se raspravljalo o raspuštanju Agencije za akreditaciju i posljedično njenom isključivanju iz EQAR-a, premijer Haradinaj izjavio je da je Blerim Rexha, otpušteni ravnatelj Upravnog odbora KAA-a bio “običan lopov”. Prozvani bivši ravnatelj odmah je na to javno reagirao: “ne može mene nitko nazvati lopovom, nisam ja donio lopovluk iz Austrije”, aludirajući na Haradinajev povratak iz Austrije..

Univerzitet kao politički resurs

Skupština Republike Kosovo (najviše zakonodavno tijelo) usvojila je preporuke koje zahtijevaju posebne mjere kako bi se Kosovo moglo vratiti u EQAR. Nakon žestoke parlamentarne rasprave oko trenutnog stanja u kosovskom obrazovnom sustavu (velik broj studenata, odsustvo profesora na predavanjima, veoma mali broj znanstvenih časopisa na fakultetima, premalo pretplata na časopise, nedovoljno čitaonica i knjižnica, plagiranje te seksualno uznemiravanje studentica samo su neki od problema), izglasano je prihvaćanje preporuka.

Između ostalog, navedeno je i da nadležni ministar treba Skupštini Republike Kosovo podnijeti izvještaj o razlozima raspuštanja njenog Upravnog odbora dajući informacije (iza zatvorenih vrata, ako je potrebno) funkcionalnom Parlamentarnom odboru za obrazovanje, znanost, tehnologiju, kulturu, mladež, sport, inovacije i poduzetništvo, a da tim koji čine stručnjaci za obrazovanje iz Ministarstva u roku od sedam dana pripremi administrativne upute koje će uspostaviti transparentne kriterije i procedure za izbor članova Upravnog odbora KAA-a. Po tom pitanju ništa još nije učinjeno.

Na kraju ipak moramo naglasiti da je isključivanje Kosova iz EQAR-a, kao i raspuštanje Kosovske agencije za akreditaciju skrenulo je pozornost samo na maleni dio problema kosovskog političkog sustava, kao i stanja u visokom obrazovanju. Problem je u kontinuiranom interveniranju političkih stranaka u autonomiju javnih institucija povezanih s visokim obrazovanjem – bilo da govorimo o Upravnom odboru Prištinskog univerziteta ili Upravnom odboru KAA-a. Naravno, najbolje rješenje bilo bi kad trenutna vlada Kosova, kao i sve buduće, kandidate za javne pozicije ne bi birali iz redova ljudi bliskih s vladom. Članovi odbora javnih institucija, posebice onih koji se bave obrazovanjem, ne bi trebali biti dio pogodbe za dodjelu pozicija kad se stvaraju vladajuće koalicije. U takvim institucijama Kosovo treba zapošljavati ljude s profesionalnom obukom i profesionalnom kompetencijom kako bi visokoobrazovne institucije ostvarile progres, u profesionalnom razvoju, i kako bi osigurali autonomiju tih institucija.

S engleskog prevela Anja Vladisavljević