tema

Anatomija nacionalnih stranaka u BiH

Bosanskohercegovački stranački krajobraz vrlo je teško staviti u okvire klasične vestminsterske strukture, shvaćali je kao jasnu parlamentarnu podjelu na ljevicu, centar i desnicu ili pak…

tema

Priča o dva popisa i dvije slike

Popis stanovništva jedan je od osnovnih alata moderne države u skupljanju podataka, mjerenju i praćenju vlastite demografije kao podloge za planiranje i donošenje određenih politika…

tema

Republika Srpska: opozicija smanjenih uličnih kapaciteta

Da se Aleksandar Vučić nije prošle srijede pojavio pred beogradskim novinarskim auditorijem, i onako kako samo on to zna, u paćeničkoj maniri obavijestio javnost Srbije i regiona da će Srbin zametnuti kavgu sa Srbinom te subote 14. svibnja u Banja Luci, malo tko bi…

tema

Zaobilazni put do “Trećeg entiteta”

Branimir Farkaš, novi voditelj HTV-ovih središnjih informativnih emisija, u jučerašnjem podnevnom izdanju Dnevnika dozvao je svoga kolegu Ivicu Đuzela u eter porukom: “A sada idemo u Mostar koji je danas središte regije”…

tema

Dugina kolona na raskršću

U subotu, 13. lipnja održava se središnji događaj domaćeg LGBTIQ pokreta: Zagreb Pride, odnosno zagrebačka povorka ponosa. Riječ je o događaju koji je zasigurno obilježio posljednjih (skoro) petnaest godina aktivističke borbe za priznanje, a onda i zakonsku regulaciju i proširivanje prava LGBTIQ osoba te bio motor promjena koje su se desile na tom planu…

tema

Muk sa Zrinjevca

Vanjska politika kao bitna komponenta i izvršne vlasti, a i državne politike uopće, u novonastalim postjugoslovenskim državama prošla je kroz značajne promjene od devedesetih na…

tema

O pomirenju i zločinima

Brojkama je riječ o sto sedamdeset i pet novoekshumiranih tijela koja će ovog 11. jula biti pokopana u Memorijalnom kompleksu Potočari. Lapidarno je to, ali ponekad i sasvim dovoljno…