tema

Prinudnim radom do socijalne pomoći

Redefinisanjem mogućnosti za zadržavanje prava na socijalnu pomoć akumuliraju se egzistencijalni rizici za one koji ne mogu da nađu posao. Poslednji takav primer predstavlja izjava ministra za rad…