tema

Kad “lomljenje kostiju” postane svakodnevica

“Nova normalnost” nije samo pandemijski kontekst u kojem živimo već i sustavno nasilje hrvatske policije nad izbjeglicama na granici s BiH. Toj su normalizaciji pridonijeli i lokalni širitelji mržnje i visoke institucije Europske unije. Nasilje koje se događa na vanjskim granicama EU više nije i teško da može postati “breaking news”. S obzirom na to […]

tema

Politika zatvorenih granica

Restriktivna politika koju Europska unija provodi na svojim vanjskim granicama poslužila je međunarodnom timu pravnika kao podložak za tužbu protiv Unije zbog utapanja tisuća ljudi u Sredozemnom moru. Cilj europskih politika bio je upravljanje i kontrola migracijama koje su se prevodile u sve strožu kontrolu kretanja, pri čemu je EU i sama postala generatorom osoba […]