tema

Gdje smo bili 1990.?

Najtrezveniji pristup važećim političkim mitologijama i navodnim čvrstim društvenim činjenicama uvijek uzima u obzir period koji je uspostavi tih mitologija i činjenica prethodio. Vratimo li se pak u 1990. i zavirimo li u podatke o društvenim stavovima stanovništva tadašnje SR Hrvatske otkrit ćemo da su današnji prevladavajući narativi i službene istine prilično labavi. Službena interpretacija […]

tema

Ništa nije bilo sigurno u proljeće ’91.

Prema uvriježenom narativu koji diktira hrvatski politički život, zbivanja pred sam rat bila su uvertira u neizbježno: samostalnu Republiku Hrvatsku. Osvrnemo li se samo na zapisnik sjednice Vrhovnog državnog vijeća, savjetodavnog tijela Predsjednika RH, od 8. lipnja 1991., održane, dakle, nakon referenduma, lako ćemo ustanoviti da su čak i tada druge opcije i dalje bile […]