tema

Indeks ekonomskih nejednakosti: slučaj Makedonije

Početkom svake godine fondacija Heritage i časopis Wall Street Journal objavljuju indeks ekonomskih sloboda. Ekonomska sloboda, prema autorima indeksa, trebala bi biti “fundamentalno pravo svake individue da kontroliše svoj rad i vlasništvo”…