tema

New age i desna skretanja

New age se predstavlja kao ne-ideološki pokret, ali iako njuejdžerske ideje same po sebi nisu desne, suvremena esktremna desnica uspješno se nakalemila na njegove osnovne ideje i pridobila dio njegovih pristalica. Objavljujemo prvi u nizu tekstova Aleksandre Savanović o odnosu desnice, teorija zavera i new age duhovnosti. Od wellness aplikacija do “spiritualnosti na radnom mestu”, […]

tema

Država kao platforma, nacija kao usluga

Novi zakoni o strancima najavljeni u Srbiji i Hrvatskoj ciljaju na privlačenje tzv. digitalnih nomada, odnosno financijski situiranih migranata sa ciljem poticanja lokalne ekonomije. Aleksandra Savanović piše o specifičnoj transformaciji države i ostalim negativnim posljedicama takvih politika. Imperativ privlačenja stranih investicija i sveopšta rasprodaja javnih dobara koja ga prati – preduzeća, objekata, zemlje, reka, obala, […]

tema

Rad preko platformi u Srbiji – izbor ili nužnost?

Platformski rad jedan je od novijih oblika prekarnog rada koji je posebno obavijen mitovima o fleksibilnosti, slobodi i drugim navodnim prednostima koje se često pripisuju nestandardnim zaposlenjima. O srazu takvih predodžbi i stvarnosti rada preko platformi u Srbiji piše Aleksandra Savanović. Rad preko platformi je u poslednjih desetak godina postao značajan globalni fenomen, koji je […]