vijesti

Europa i baterije: gdje tržište zakaže, tu je država

...izvodnji, centar za razmjenu informacija o recikliranju baterija, upotrebu baterije vozila za potporu mreži (vozilo-mreža) te jačanje suradnje među sveučilištima i poduzećima radi uspostave relevantnih programa obrazovanja i osposobljavanja.” Baza djelovanja saveza za baterije svodi se dakle na industriju...

tema

Odlganje opasnog otpada u Srbiji

Prilikom planiranja izgradnje skladišta za odlaganje opasnog otpada prioriteti su sasvim jasni: profit prvi, zakoni samo oni nužni, a za zdravlje ako ostane. Javnost koja traži “previše informacija” da zaštiti svoju životnu sredinu primorana je prionut metodama “kuke i motike”. Više od sto tona otpada za koji se sumnja da je opasan pronađen je 2018. godine, neadekvatno uskladišten na području Pančeva pored međunarodne pruge za Rumuniju, na lokaci…