politika
vijest

Država kao reklamna agencija: primjer drugi

Foto: AFP / Dalibor Danilović

Nakon jučerašnjeg slučaja “aktivnog” povlačenja države iz sfere socijalne politike kroz pružanje reklamnih usluga privatnom sektoru, današnje priopćenje jedne privatne kompanije sugerira da se ne radi o izoliranom slučaju, već o rasprostranjenoj praksi u Srbiji koja nastoji redefinirati odnose države i tržišta, javnog i privatnog. Kompanija Novatel, distributer informatičke opreme, priopćila je rezultate krajem prošle godine pokrenutog projekta “Besplatan internet u tvojoj školi”. Kao što se naslućuje iz samog naslova projekta, odnosno konkretnog adresiranja eventualnog potrošača, radi se o reklamnoj kampanji u kojoj troškovi reklamiranja kompenziraju manjak javnih sredstava za osiguravanje školske infrastrukture.

Rezultat kojim se Novatel hvali je taj da je u 13 gradova i 40 škola za 30.000 učenika osiguran besplatan internet. U priopćenju je jasno naznačen i fokus projekta, tj. suradnje između države i privatnih kompanija. Cilj je da se škole i ostale državne institucije “odtereti” od ulaganja u osnovnu infrastrukturu javnih servisa i da se teret prebaci na “društveno odgovorne” kompanije, preciznije na neizvjesnost njihovih tržišnih uspjeha i pratećih reklamnih potreba.