politika
vijest

Realnija statistička slika siromaštva

Foto: AFP / Andrej Isaković

Prema jučer objavljenom istraživanju Republičkog zavoda za statistiku, stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti u Srbiji iznosi 43,2%. Ta je stopa nešto niža od one u Bugarskoj (47,2%) i Makedoniji (49,4%), ali i dvostruko viša od prosjeka EU (22,6%). Istraživanje je provedeno na 6055 domaćinstava, odnosno 16.220 državljana i pokazalo je kako su prosječni ukupni mjesečni prihodi po domaćinstvu 57.054 dinara (475 eura) s tim da su ona nekih šezdesetak eura niža u ruralnim nego u urbanim domaćinstvima. Procjena primanja uključuje plaće, penzije kao i naturalnu potrošnju (ugl. vlastita poljoprivredna proizvodnja).

Osobito je zabrinjavajuć podatak kako čak 95% primanja domaćinstva odlazi na osobnu potrošnju, od čega 75% uključuje troškove hrane, rente, odjeće, režija i druge elementarne potrebe dok je najmanje raspoloživo za potrebe komunikacije (4,7%), alkoholnih pića i duhana (4,7%), te kulture i rekreacije (4,2%). Potrošnja za elementarne potrebe za desetak je postotnih bodova viša u ruralnim nego u urbanim područjima. Ovi podaci znatno su precizniji o računanja “prosječne plaće” koja prema posljednjim podacima u Srbiji iznosi 58.992 dinara (492 eura), ali ne uključuje nezaposlene i penzionere te daje neadekvatnu sliku socijalnog stanja u Srbiji.

Izvor: RZS, Eurostat