politika
vijest

Tek 20 posto romske djece u predškolskom obrazovanju

Lupiga.com / Ivor Fuka

U Hrvatskoj, tek 20 posto romske djece od 135 obitelji ispitanika polazi vrtić ili predškolu, pokazao je izvještaj Socijalno uključivanje djece Roma (RECI+) objavljeno prije dva tjedna, a provođeno u pet naselja u kojima živi značajan broj Roma: Kozari putevi, Capraške poljane, Parag, Darda i Vodnjan/Galižana. Istraživanje su proveli Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s Mrežom fondacija Otvoreno društvo (OSF), UNICEF-om i Fondom za obrazovanje Roma (REF).

Usprkos činjenici da ispitanici jaslice i vrtiće ocjenjuju dobrim oblikom brige o djeci i ranog obrazovanja, mnogi roditelji ne upisuju djecu zbog nedostatka mjesta u vrtićima, troškova prijevoza i drugih dodatnih troškova koje iziskuje pohađanje vrtića, zbog toga što nema odgajatelja ili pomagača Roma, zbog straha od diskriminacije te nedostataka u komunikaciji. Činjenica da se ovo sve događa unatoč tome što postoje određene mjere i poticaji za integraciju romske djece u predškolski odgoj, dovodi u pitanje kvalitetu i smisao tih mjera te političku namjeru da se djeca doista i intergriraju.

Iako je broj upisane romske djece u osnovne škole u porastu (s 4.186 u 2009. na 5.470 u 2013.), prema istraživanju RECI+ samo 24% odraslih Roma u uzorku završilo je osnovnu školu, a svega 8% srednju. Teški životni uvjeti utječu na zdravlje romskih obitelji, a 18% ispitanika nema nikakvo zdravstveno osiguranje. Čak 40% romskih kućanstava nekvalitetno se hrani, što ostavlja posljedice na zdravlje, uzrokuje kronične bolesti u odrasloj dobi i učestale prekide školovanja. Većina obitelji obuhvaćenih istraživanjem RECI+ primatelji su nekog oblika socijalne potpore (87%), a 46% se izjasnilo da im je socijalna pomoć jedini izvor prihoda.

Još jedno u nizu upozorenja na nisku kvalitetu života Roma u Hrvatskoj, ponovno potvrđuje kako je nužno ovoj socijalno i ekonomski najugroženijoj zajednici u Hrvatskoj olakšati pristup uslugama odgoja i obrazovanja osiguravanjem dovoljnog broja mjesta u ustanovama te besplatnim prijevozom. Ali i kroz sudjelovanje romske djece u obveznom kvalitetnom (dvogodišnjem) predškolskom programu te izvanškolskim, kulturnim i sportskim aktivnostima. Svoj romskoj djeci nužno mora biti osiguran pristup integriranim predškolskim grupama, jer većina djece ispitanika koja su uključena u neku vrstu predškolskog obrazovanja pohađa samo romski vrtić ili igraonicu. Svim romskim obiteljima s malom djecom lokalne zajednice trebaju osigurati odgovarajuće životne uvjete (pitka voda, sanitarni čvor, grijanje, električna energija). Na području zdravstvene zaštite dojenčadi i djece potrebno je osigurati kućne posjete stručnjaka za kućnu njegu, pedijatara, liječnika opće prakse/obiteljskih liječnika i epidemioloških službi.