rad
vijest

Duži godišnji odmor uz kolektivne ugovore

Foto: ETUC

Kolektivno pregovaranje za sve radnike/ice jedna je od ključnih stavki za koje se bore europski sindikati okupljeni u Europsku konfederaciju sindikata (ETUC). Osim što radnici pokriveni kolektivnim ugovorima imaju više plaće, imaju i duži godišnji odmor, pokazuju podaci Eurofounda, agencije Europske unije za poboljšanje životnih i radnih uvjeta. Europski radnici pokriveni kolektivnim ugovorima imaju i do dva tjedna plaćenog godišnjeg odmora više od radnika čiji uvjeti rada nisu određeni kolektivnim ugovorom. U prosjeku u Europskoj uniji radnici pokriveni kolektivnim ugovorima imaju bonus od 3 dana godišnjeg odmora više, odnosno prosječno 24,5 dana odmora, dok oni koji nisu pod kolektivnim ugovorom imaju prosječno 21,5 dan godišnjeg odmora. U nekim državama ta je razlika puno veća: Njemačka i Hrvatska su države s najvećim brojem dana godišnjeg odmora zahvaljujući sustavu kolektivnog pregovaranja – u te dvije države radnici pokriveni kolektivnim ugovorom imaju deset dana više od zakonski propisanog minimuma od 20 neradnih dana godišnje. U sedam europskih država radnici pod kolektivnim ugovorima imaju 7 dana dodatnog godišnjeg odmora, to su Danska, Francuska, Nizozemska, Češka, Finska, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Kao što je poznato, broj radnika/ica pokrivenih kolektivnim ugovorima je u padu – od 2000. godine u čak 22 države članice od 2000. godine smanjio se udio radnika pokriven kolektivnim ugovorima, kao rezultat reformi tržišta rada kojima je cilj bilo smanjiti sigurnost radnih mjesta u ime fleksibilizacije tržišta rada. Trenutno je u EU u prosjeku oko 60% radnika/ica pokriveno kolektivnim ugovorima, uz velika odstupanja u pojedinim državama (npr. Norveška sa 90% i Grčka sa 10% radnika pokrivenih kolektivnim ugovorima).

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen obećala je da će “ojačati kolektivne ugovore“ kao dio nacrta Direktive EU o plaćama koja zahtijeva od svih država članica u kojima je manje od 70% radnika pokriveno kolektivnim ugovorima da izrade nacionalni plan djelovanja po tom pitanju. Europski sindikati pozivaju Europsku uniju da se pobrine da svi radnici imaju koristi od sustava kolektivnog pregovaranja. Te koristi odnose se i na visinu plaće, a da su trenutne plaće velikog dijela radnika/ica u Europi preniske pokazali su nedavni podaci o tome da si trećina ovo ljeto nije mogla priuštiti ni tjedan dana odmora.

Europski parlament će nakon ljetne pauze razmotriti nacrt Direktive EU o plaćama, a europski sindikati surađuju sa zastupnicima u Parlamentu na potrebnim amandmanima koji će osigurati da poslodavci ne mogu umjesto sindikata sami birati “lažne” predstavnike radnika za kolektivne pregovore, da se pravo za kolektivno pregovaranje odnosi na sve radnike, uključujući i one u nestandardnim oblicima zaposlenosti i samozaposlene, te da javna sredstva ne budu dostupna onim poslodavcima koji ne poštuju pravo radnika na kolektivno pregovaranje.