rad
Hrvatska
vijest

Za poštenu plaću!

Uoči raspisivanja Poziva za programe javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu, Lokalna baza za osvježavanje kulture (BLOK) pokrenula je kampanju Za poštenu plaću, u sklopu koje prikuplja potpise podrške za svoja dva glavna zahtjeva prema Ministarstvu kulture i medija RH: povećanje budžeta za programe javnih potreba u kulturi, i izdvajanje do 25% budžeta programa javnih potreba u kulturi za plaće i hladni pogon neprofitnih organizacija.

Prenosimo obrazloženje dvaju glavnih zahtjeva kampanje:

“Vrijeme u kojem živimo pokazalo je koliko je važno da imamo stabilne, održive radne uvjete, zajamčene pravnim mehanizmima. Pokazalo je koliko su tekovine socijalne države, poput prava na bolovanje i zdravstvenu zaštitu, važne za naš opstanak. Također je pokazalo koliko je važno da proizvodimo kulturu koja je dostupna lokalnoj zajednici i za nju osmišljena. Stoga je sada krajnje vrijeme da zajednički dignemo glas protiv prakse kojom nas Ministarstvo kulture i medija RH sprječava da radimo svoj posao u poštenim radnim uvjetima. Uoči raspisivanja Poziva za programe javnih potreba u kulturi RH 2022. godinu tražimo:

1. povećanje budžeta za programe javnih potreba u kulturi.

Ukupni budžet programa javnih potreba u posljednjih 15 godina bilježi pad i, u najboljim periodima, stagnaciju. Čak i ako izuzmemo faktor inflacije, jasno je da ne postoji nikakva ideja razvoja. Budžet za javne potrebe zapeo je na oko 120 milijuna kuna, odnosno samo 13% cijelog godišnjeg budžeta Ministarstva. Pojedina područja koja se financiraju isto tako bilježe pad ili, ako dolazi do povećanja ukupnih financija u pojedinom području, smanjuje se prosječna potpora po projektu, odnosno povećanje nije dovoljno da odgovori na rast potreba. Upravo se na ciframa prosječnih potpora po projektu razotkriva prava situacija: od 2006. do 2020. godine u vizualnim i audiovizualnim umjetnostima, ona iznosi 18.000 kuna, u inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama 31.000, u suvremenom plesu i pokretu 33.000, a u području projekata međunarodne suradnje 15.000 kuna. Kako za te iznose proizvesti programe u normalnim radnim uvjetima?

2. da do 25% budžeta programa javnih potreba u kulturi može biti potrošeno na plaće i hladni pogon neprofitnih organizacija.

 Zapošljavanje putem ugovora o radu, na neodređeno, ili barem na višegodišnjoj bazi jest prvi uvjet da se naši radni uvjeti krenu mijenjati na bolje. No naše resorno Ministarstvo kulture i medija već nam godinama otežava zapošljavanje inzistirajući pri provođenju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi na uvjetu koji je teško razumjeti i nemoguće opravdati: plaće zaposlenika, bez obzira na opis radnog mjesta, kao i hladnopogonski troškovi, ne mogu se uvrstiti u budžete. Time se izravno potiču nesigurni oblici rada, a udrugama onemogućuje stabilno funkcioniranje. Ne samo da se kroz provedbu natječaja diskriminiraju sigurni oblici rada (naknada za isti posao, isplaćena preko računa ili autorskog ugovora, legitiman je trošak!), nego se diskriminiraju pojedine djelatnosti unutar istog natječaja: nakladnicima kod izdavanja knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija je dozvoljeno pravdanje troška plaće i hladnog pogona u visini do 30%, a za strukovne udruge i krovne organizacije kroz područje “redovne djelatnosti udruga u kulturi” taj je postotak i veći, to jest upravo pokrivanje plaća je glavni cilj potpore. Upitno je da li je tako postavljen natječaj, unutar kojeg postoje različiti kriteriji za različite djelatnosti, uopće u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima za financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Prema njoj, trošak plaća je nedvosmisleno prihvatljiv, a takvim ga tretiraju i druga javna tijela RH koja financiraju aktivnosti udruga: Središnji državni ured za demografiju i mlade, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo vanjskih i europskih politika, Ministarstvo zdravstva, Gradski ured za kulturu Grada Zagreba. Ako mogu oni, zašto ne može Ministarstvo kulture i medija?

Ove zahtjeve vidimo kao minimalan, ali neophodan prvi korak u smjeru očuvanja javnog financiranja kulture i poboljšanju radnih uvjeta za sve u polju.

Pozivamo sve udruge u kulturi, kulturne radnike i radnice, umjetnike i umjetnice, medijske radnike, strukovne udruge, kolektive i institucije, publiku koja posjećuje kulturne programe, ali i širi krug organizacija civilnog društva i sindikata da nas podrže u borbi za bolje uvjete rada i širu dostupnost kulture za sve.”

Potpisi podrške pojedinaca prikupljaju se ovdje, a organizacije (udruga civilnog društva, umjetnička organizacija, neformalna inicijativa ili kolektiv, strukovna udruga, institucija, sindikat itd.) kampanju mogu podržati ovdje. Potpisi podrške prikupljaju se do nedjelje 18.7. do kraja dana. U ponedjeljak 19.7. zahtjevi će, zajedno s prikupljenim potpisima, biti predani Ministarstvu kulture i medija RH. Kampanju ćemo nastaviti uoči raspisivanja ovogodišnjeg Poziva, koji se očekuje početkom rujna.