rad
vijest

Žene u EU imaju 29% niže mirovine od muškaraca

Foto: Dora Levačić

Eurostat je objavio analizu kretanja mirovina u posljednjih deset godina, s naglaskom na rodnim razlikama u prosječnim iznosima mirovina. U 2019. žene u Europskoj uniji starije od 65 godina imale su u prosjeku 29% manje mirovine od muškaraca. Rodni jaz u mirovinama ipak se s vremenom smanjuje: 2010. prosječna razlika između ženskih i muških mirovina bila je 34%. Ženske mirovine su u prosjeku manje u svim zemljama članicama EU, ali u nekim državama taj rodni jaz dosta odudara od navedenog prosjeka – na primjer, najveći rodni jaz u mirovinama zabilježen je u Luksemburgu (44%), Malti i Nizozemskoj (40%), Cipru (39%), Austriji (37%) i Njemačkoj (36%), dok je najmanji rodni jaz zabilježen u Estoniji (2%), Danskoj (7%), Mađarskoj (10%), Slovačkoj (11%) i Češkoj (13%).

Trend smanjenja rodnog jaza u mirovinama događa se u većini članica EU. Najizraženije smanjenje rodnog jaza u mirovinama bilježe Grčka (-13 postotnih bodova između 2010. i 2019., odnosno smanjenje sa 37% na 24%), Danska, Slovenija (obje u istom periodu bilježe smanjenje rodnog jaza za 11 postotnih bodova) i Bugarska (-10 postotnih bodova). S druge strane, u šest država članica rodni jaz u mirovinama se povećao od 2010. Države s najizraženijim povećanjem rodnog jaza su Malta (s 22% 2010. na čak 40% 2019, odnosno 18 postotnih bodova), Litva i Slovačka (rodni jaz veći za 3 postotna boda u istom razdoblju), Hrvatska i Italija (povećanje od 2 postotna boda).

Za razliku od rodnog jaza u mirovinama, stopa rizika od siromaštva za umirovljenike kontinuirano raste od 2014. godine (kada je iznosila 12,3%) – prema posljednjim podacima iznosi 15,1%. Udio umirovljenika starijih od 65 godina koji žive u riziku od siromaštva u 2019. kretao se između 10% i 30% u većini članica EU. Četiri države s najvišom stopom rizika od siromaštva u 2019. bile su Latvija (54%), Estonija (51%), Bugarska (36%) i Litva (35%). S druge strane, najniže stope rizika od siromaštva među umirovljenicima iste dobi zabilježene su u Luksemburgu (7%), Slovačkoj, Francuskoj, Danskoj (9%) i Grčkoj (10%). Između 2010. i 2019. na razini cijele EU stopa rizika od siromaštva bila je za 3-4 postotna boda viša među ženama u mirovini starijima od 65 godina nego među muškarcima iste dobi u mirovini.

Podaci o rodnom jazu u plaćama ili mirovinama često se objavljuju bez popratnih podataka o kretanju muških i ženskih plaća/mirovina, pa tako i u ovom Eurostatovom izvještaju. Bez uvida u kretanje muških i ženskih mirovina odvojeno, nije moguće zaključiti da je smanjenje rodnog jaza u mirovinama nužno pozitivan trend, jer u pozadini, umjesto povećanja ženskih mirovina, mogao bi biti brži pad muških mirovina ili smanjenje muških uz stagnaciju ženskih mirovina.