rad
vijest

Porast nasilja nad zdravstvenim radnicima

Foto: AFP / Martin Bureau

Pandemija korona virusa donijela je, među ostalim, i problem porasta nasilja i uznemiravanja u zdravstvenom sektoru. Prema posljednjim izvještajima Međunarodne organizacije rada (ILO), izloženost zdravstvenih radnika/ica diskriminaciji, stigmatizaciji, nasilju i uznemiravanju u porastu je u cijelom svijetu. Zdravstveni radnici/e suočeni/e su s diskriminacijom od strane pacijenata, obitelji pacijenata koji su stavljeni u izolaciju ili preminuli zbog korona virusa, kao i nasilju od javnosti koje doživljavaju izvan radnog vremena. Procijenjeno je da su u SAD-u stope nasilja klijenata nad zdravstvenim radnicima 16 puta veće od bilo koje druge uslužne profesije. Podaci pokazuju i da su nasilje i napadi na zdravstvene radnike/ice, posebno medicinske sestre, u porastu: svaka peta registrirana medicinska sestra i student/ica sestrinstva izvijestila je da je fizički napadnuta – a njih 50% u posljednjih godinu dana doživjelo je verbalno zlostavljanje od strane pacijenta, klijenta ili člana javnosti.

Slična slika pojavljuje se u svim zemljama koje su objavile podatke na ovu temu: u Švicarskoj je 95% medicinskih sestara tijekom karijere doživjelo nasilje. Medicinske sestre u Sao Paulu u Brazilu izvijestile su da ih je 74% doživjelo nasilje na svom radnom mjestu, kao i 73% medicinskih sestara u javnim bolnicama u Lahoreu, Pakistan; 62% u Gambiji, a u Turskoj je 60% medicinskih sestara bilo izloženo verbalnom i/ili fizičkom nasilju od strane pacijenata, posjetitelja ili drugih zdravstvenih radnika. Prema podacima ILO-a, zdravstveni sektor je sektor s najvećom izloženošću nasilju i uznemiravanju u EU.

Howard Catton, izvršni direktor Međunarodnog vijeća medicinskih sestara (ICN) počekom izbijanja pandemije izjavio je da su medicinske sestre u rizičnoj situaciji, posebno one koje rade u neposrednoj blizini pacijenata zaraženih korona virusom bez odgovarajuće osobne zaštitne opreme, no, tome je dodao i stav da je potpuno neprihvatljivo da se radnici plaše fizičkih napada i zlostavljanja na poslu, ali i na putu do posla ili s posla. Sindikati pozivaju vlade da ratificiraju Konvenciju ILO-a o uklanjanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada (C190). Ta je konvencija usvojena u lipnju 2019. i predstavlja prvi globalni odgovor na nasilje i uznemiravanje u svijetu rada. Pravno obvezujuća Konvencija utvrđuje osnovna načela i prava u vezi s nasiljem i uznemiravanjem u svijetu rada. Konvencija proširuje koncept “svijeta rada” izvan neposrednog fizičkog radnog mjesta, uzimajući u obzir i putovanje na posao i s posla. Također, konvencija traži da se mora odgovoriti i na nasilje počinjeno od strane pacijenata, klijenata ili javnosti nad zdravstvenim radnicima.