društvo
Hrvatska
vijest

Radionice o pojmu zajedničkog na Lastovu

Foto: Marijana Mastilović

Na Lastovu će se od 19. do 27. rujna održati multidisciplinarna radionica Public Space Episodes 2020. u okviru kulturno-umjetničke manifestacije LA. Colonia koja se održava na Lastovu petu godinu za redom u organizaciji Udruge “Dobre Dobričevi攓. Ovogodišnja tema i radni zadatak LA. COLONIJE je mapiranje prostora u privatnom zajedničkom, općinskom i državnom vlasništvu te istraživanje potencijala za korištenje tih prostora za raznolike kulturne sadržaje: teatar, kino, drive‐in kino, glazbene koncerte, izložbene niše, književne večeri i slično. Osnovna lokacija zadatka radionice je Selo, centralno naselje na otoku. Radionica je interdisciplinarnog karaktera – osim krajobraznih arhitekata, arhitekata i arheologa, pozvani su pravnici, antropolozi i umjetnici.

Pitanje na koje će sve radionice nastojati odgovoriti jest koje su minimalne i neinvazivne intervencije za odabrane mikrolokacije da bi prostor mogao funkcionirati poboljšano, a povremeno i kao scena za razna događanja. Pravnici će se baviti pojmom zajedničkog privatnog vlasništva te diferencijacijom pojmova općeg dobra, javnog dobra i dobra od interesa za Republiku Hrvatsku. Na radionici pravnice Marijane Mastilović obrađivat će se razlike između pojmova uvriježenih u svakodnevnom govoru i pravno ispravnih termina, poput pojmova zajedničkog dobra, zajedničkog vlasništva, javnog dobra, zajedničkog prostora i javnog prostora.

Važnost ovog izlaganja leži u problemu ukidanja statusa javnog dobra te raspolaganja takvim nekretninama. Tema za diskusiju je nužnost zakonskog razlikovanja pojmova  javnog interesa, javne svrhe, javne namjene i opće uporabe. Važnost ovih poimanja, u kontekstu radionice, ogleda se u mogućnosti realizacije arhitektonskih projekata i ideja, a dugoročno u sferi  prostornog planiranja i uređenja. Radionica će ukazati na temeljne odrednice zajedničkog vlasništva – nastajanje, upravljanje i otuđenje stvari u zajedničkom vlasništvu. Posebno će se naglasiti razlika između zajedničkog vlasništva i suvlasništva, a temeljno pitanje za diskusiju će biti treba li nam institut zajedničkog vlasništva. Radionica će se koncentrirati na razlikovanje pojmova javnog i zajedničkog te uvriježenih socio-političkih termina koji su proizašli iz doslovnog prijevoda engleskog termina common.

Program radionica LA Colonia osmišljen je tako da omogućava sudionicima stjecanje saznanja o prostornom kontekstu Lastova, kao i njihovu diseminaciju prema široj publici. Radionice potiču sudionike i javnost na diskusiju o najvažnijim temama koje se dotiču kulturne baštine otoka Lastova. Projekt podržavaju Općina Lastovo, TZ općine Lastovo, Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje”, Dubrovačko-neretvanska županija, Zaklada “Kultura nova”, Ministarstvo kulture i medija RH, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i ostale pravne osobe.