rad
Hrvatska
vijest

Loši uvjeti rada u ustanovama socijalne skrbi

Foto: Pixabay / ilustracija

Hrvatska komora medicinskih sestara u travnju je provela online anketu o problemima s kojima se tijekom epidemije koronavirusa susreću medicinske sestre koje rade u ustanovama socijalne skrbi. Anketni upitnik ispunilo je 395 članova Komore, od čega većina radi u domovima za starije, domovima za psihički bolesne i u domova za osobe s fizičkim/intelektualnim oštećenjima. Rezultati ankete pokazuju nekoliko ključnih problema: neadekvatne uvjete rada, nedostatak zaštitne opreme, nepravedno obračunavanje plaće tijekom samoizolacije (oduzimanjem dana godišnjeg odmora), kao i općeniti problem kadrovskog manjka medicinskih sestara.

Neadekvatni uvjeti rada i nedostatak opreme posebno su došli do izražaja za vrijeme epidemije: više od petine ispitanica u anketi su izjavile da nemaju kiruršku masku na radnom mjestu, njih 81% nema FFP2 masku, 16% ih nema dezinfekcijska sredstva, a 4% ih još uvijek nema ni zaštitne rukavice. Još i veći problem iz aspekta širenja zaraze je miješanje timova: 53% ispitanica je u anketi izjavilo da u njihovim ustanovama dolazi do miješanja odvojenih timova usprkos preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

U pogledu radničkih prava, ističe se podatak da čak 22% ispitanica koje rade u smjenama duljima od 12 sati nemaju pravo na topli obrok u ustanovi, kao i zakidanje za slobodne dane pri izračunu plaće tijekom prekida rada ili samoizolacije. Više od petine (21%) ispitanica je izjavilo da im je poslodavac oduzeo dane godišnjeg odmora zbog prekida rada ili samoizolacije, a u više od polovice takvih slučajeva poslodavac im nije dao obavijest ni rješenje o oduzimanju dana godišnjeg odmora. Ispitanice su u komentarima kao glavne probleme istaknule nedostatak medicinskih sestara (“Premali broj sestara na broj korisnika, nedostaje zdravstvenog osoblja, na dulji rok neodrživa situacija, svaki djelatnik radi najmanje za 2 osobe”, “Jedna sestra i 4 njegovateljice na 150 psihičkih bolesnika”, “Jedna sestra radi na 89 štićenika s mentalnim oštećenjem”), uvjete rada i kršenje radničkih prava (“Neadekvatni prostor za 7-dnevni boravak zaposlenika; radimo 4 dana po 12 sati”, “Za Covid i slobode dane oduzima se prijevoz”, “Ni jedan prekovremeni nam nije plaćen i sada nam umjesto godišnjeg pišu slobodne dane”).

Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić za Novosti je izjavio da problemi nastaju zbog činjenice da je nadležno ministarstvo za sestre zaposlene u ustanovama socijalne skrbi (Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike) godinama zanemarivalo ovaj segment zaposlenih u domovima.