rad
vijest

Tko brine o djeci u karanteni

Foto: Pixabay - ilustracija


Otkako su vrtići i škole (bili) zatvoreni zbog pandemije korona virusa, niknuo je znatan broj nagađanja o učinku takve situacije na rodnu ravnopravnost, kao što smo nedavno pisali. S jedne strane se prognoziralo kako će žene biti najveće žrtve ove krize jer će, između ostalog, uz rad od kuće na njih pasti teret brige o djeci i školovanja od kuće, a neka istraživanja već su pokazala da više žena nego muškaraca razmišlja o tome da zbog nemogućnosti da usklade obiteljske i poslovne obaveze u aktualnim okolnostima daju otkaz. S druge strane, neki su se ponadali da će muškarci, koji inače preuzimaju manji dio brige o djeci, gledajući u svoje partnerice i djecu dok rade od kuće najednom shvatiti da se radi o zajedničkoj odgovornosti. Najuvjerljiviji dio optimističnog stava bio je argument da će pandemija dugoročno obrnuti rodne uloge u onim parovima u kojima su muškarci radili od kuće i zbog toga ostajali s djecom, a njihove partnerice zbog prirode svojih poslova odlazile na posao, poput radnica u zdravstvu, trgovinama itd. Međutim, broj takvih parova sigurno nije tako velik da bi se moglo govoriti o povijesnoj prekretnici u rodnim ulogama, a istraživanja o podjeli brige za djecu u parovima koji i inače rade od kuće govore u prilog pesimističnoj hipotezi. Rad od kuće vodi u tradicionalniju rodnu podjelu rada među partnerima: kada oba partnera rade od kuće, žene provode tri sata tjedno više u brizi za djecu nego žene koje ne rade od kuće, dok muškarci koji rade od kuće provode isti broj sati s djecom kao i inače.
Jedan dio novog istraživanja Eurofounda “Living, working and COVID-19” posvećen je pitanjima usklađivanja posla i brige o djeci u razdoblju lockdowna, a prikupljeni podaci predstavljaju prvo istraživanje na europskoj razini koje daje uvid u rodnu podjelu rada u kućanstvu tijekom pandemije. Radi se o istraživanju koje proučava utjecaj pandemije korona virusa na rad, rad od kuće i financijsku situaciju Europljana. Podaci će se prikupljati do kraja lipnja, a obrađeni su prvi podaci, prikupljeni od preko 85.000 ispitanika tijekom travnja.
Među onima koji trenutno rade od kuće, njih 26% živi u kućanstvima s djecom mlađom od 12 godina, a njih 10% u kućanstvima s djecom između 12 i 17 godina. Preko petine ispitanika s malom djecom (mlađom od 12), njih 22%, u istraživanju je izjavilo da se teško koncentriraju na posao zbog obaveza u obitelji cijelo vrijeme ili većinu vremena, dok je to slučaj s tek 5% ljudi koji žive u kućanstvima bez male djece. U usporedbi s istraživanjima prije pandemije, vidljivo je veliko povećanje teškoća u koncentraciji na posao među ispitanicima s malom djecom u razdoblju pandemije. Kada se podaci pogledaju prema spolu ispitanika, čini se da je pesimistična hipoteza o rodnoj podjeli rada u pandemiji u pravu.

Kao što je vidljivo u grafu, na svim stavkama vezanima uz usklađivanje radnih i obiteljskih obaveza zamjetna je razlika između odgovora žena i muškaraca – obiteljske obaveze su predstavljale smetnju u obavljanju posla za veći broj žena nego muškaraca, više žena je izjavilo da je nakon posla bilo preumorno za obaveze u kućanstvu od muškaraca (logično je pretpostaviti da je to zato što je i opseg njihovih obaveza u kućanstvu veći), te je više žena izjavilo da su se teško koncentrirale na posao zbog obaveza u obitelji. Pitanja su bila postavljena u formi “U posljednja dva tjedna, koliko često ste bili preumorni za obavljanje obaveza u kućanstvu/teško se koncentrirali na posao zbog obitelji/…”, a u grafu su prikazani potvrdni odgovori, dobiveni zbrajanjem odgovora “Uvijek” “Većinu vremena” i “Ponekad”, a bitno je naglasiti da se radi o podacima za sve ispitanike, jer nije bilo moguće doći do podataka samo za roditelje djece mlađe od 12 godina.
Naravno, ova vrsta podataka predstavlja samo subjektivni dojam, a uvid u stvarnu podjelu rada među partnerima u razdoblju pandemije dat će buduća detaljnija istraživanja. U svakom slučaju, podaci Eurofoundovog istraživanja ukazuju na to da roditelji s malom djecom u trenutnim okolnostima puno teže usklađuju radne i obiteljske obaveze, pri čemu su žene u nešto lošijem položaju od muškaraca.