politika
Hrvatska
vijest

Demanti Radničke fronte

Foto: Screenshot

Poštovani, 9. kolovoza 2019 godine na vašem regionalnom portalu Bilten objavljen je tekst Marka Kostanića pod naslovom “Jesu li platforme demokratizirale politiku?“. U tekstu autor navodi neistinitu tvrdnju, odnosno dezinformaciju kada piše “Međutim, za sada, u Hrvatskoj još nema stranaka koje sustavnije iskorištavaju nove tehnološke mogućnosti i putem društvenih mreža ili vlastitih foruma angažiraju članstvo da predlaže različite mjere, sudjeluje u diskusijama i glasa o ključnim odlukama”.

Radnička fronta kao registrirana politička stranka u Republici Hrvatskoj sustavno koristi tehnološke mogućnosti društvenih mreža, internet foruma Discourse i Helios programa za elektroničko glasanje kako bi članovima organizacije bilo omogućeno direktno-demokratsko sudjelovanje u raspravama, predlaganje aktivnosti i odlučivanje. Veći dio komunikacije u Radničkoj fronti, priprema pojedinih aktivnosti i najveći dio odluka, kako radno-izvršnih tijela – radnih grupa i Operativno-koordinacijske sekcije (OKS) – tako i političkih tijela – lokalnih organizacija i skupštine Radničke fronte – odvija i donosi se putem internet foruma i Helios programa za elektroničko glasanje. U važećem statutu Radničke fronte od 10. veljače 2016 godine, objavljenom na službenim internet stranicama Radničke fronte, u članku 10, stavak 4, 5 (a,b), te u članku 14, jasno stoji da Radnička fronta koristi interne komunikacijske kanale i glasanje u elektroničkom obliku.

Slijedom prava na ispravak, reguliranog odredbama važećeg Zakona o medijima, molimo uredništvo portala Bilten da objavi ovaj ispravak na istom ili istovrijednom mjestu i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena dezinformacija na koju se ovaj ispravak odnosi.

Radnička fronta