rad
vijest

Plaća pada bez državljanstva

Foto: AFP / John MacDougall

Prema podacima koje je obznanila njemačka Savezna agencija za rad, tamošnje je tržište rada prilično hijerarhizirano. Naravno, svako je tržište rada hijerarhizirano, ali se kao presudan oblik hijerarhizacije, legitiman, neupitan i “objektivan” smatraju kvalifikacije. Radnik s višom razinom kvalifikacija “zaslužuje” višu kompenzaciju za svoj rad jer obavlja kompliciranije zadatke koji krajnjem proizvodu priskrbljuju veću dodatnu vrijednost. Te kvalifikacije variraju od zemlje do zemlje i od epohe do epohe, ovisno o stupnju tehnološkog razvoja, ali se načelno smatraju objektivnima, tj. čisto ekonomski opravdanima.

Nećemo ovdje ulaziti u dimenzije klasnih sudbina, odnosno mogućnosti koje različiti pripadnici različitih društvenih klasa imaju u ostvarivanju visokih kvalifikacija. Iako je tu politička dimenzija itekako prisutna. Postoje i druge, puno vidljivije, poluge hijerarhizacije koje se čine potpuno odmaknute od ekonomske sfere tako da automatski djeluju nepoštene, umjetne i političke. Takve su na primjer podjele između muškaraca i žena na tržištu rada. Ne samo po tome da muškarci dobivaju veću plaću za isti rad, već i po tome što su čitava zanimanja i sektori u kojima dominiraju žene slabije plaćena.

Pored rodne neravnopravnosti, prisutna je i ona nacionalna ili rasna. Na nacionalnim tržištima rada stranci su uglavnom zakinuti za plaće u odnosu na “domicilnu” radnu snagu. Naime, radnici su u zemljama porijekla “navikli” na nižu plaću, a u zemljama u koje su pristigli ih manjak državljanstva čini ranjivijima na pritiske poslodavaca. Da nije riječ o nekoj lijevoj teoriji zavjere, potvrđuju spomenuti podaci Savezne agencije za rad. U 2017. godini radnici s njemačkim državljanstvom su zarađivali 22% više plaće od onih bez državljanstva. I valja istaknuti da tu nisu uračunati radnici na pola radnog vremena ili “ilegalci”, već samo oni koji rade puno radno vrijeme i plaćaju sve socijalne doprinose.

Podjele među zakinutima

Pritom je nužno naglasiti da i među strancima postoje relevantne razlike. Na tržištu rada najslabije prolaze radnici iz osam zemalja iz kojih posljednjih godina dolazi najviše tražitelja azila: Sirija, Afganistan, Irak, Nigerija, Eritreja, Iran, Pakistan i Somalija. Njihova prosječna plaća iznosi tek 75% one koju prosječno primaju stranci u Njemačkoj. I taj je omjer prisutan i kod visoko i nisko kvalificirane radne snage. Međutim, omjer u plaćama između radnika bez državljanstva i onih s državljanstva varira u odnosu na stupanj kvalifikacije.

Najveće su razlike u visokokvalificiranim poslovima, dok su najniže u onima koji zahtijevaju prilično nisku kvalifikaciju. Tako da je recimo za posao čistačice zapravo potpuno svejedno imate li državljanstvo ili ne. Dakle, prema ovim podacima ispada da bi u smislu konkurencije na tržištu rada i posljedičnog snižavanja cijene najviše “trebala” strahovati srednja klasa visokokvalificiranih radnika. Ako je suditi prema transklasnoj kompoziciji podrške Alternativi za Njemačku (AfD), ta se “ekonomska činjenica” tek donekle reflektira u političkim preferencama.

Za kraj je važno naglasiti da ovdje posrijedi nisu samo političke razlike koje se daju ispraviti dizanjem svijesti o problemu diskriminacije na tržištu rada. Itekako je prisutna ekonomska logika poslodavaca koji nižim troškovima rada nastoje održati konkurentnost na tržištu. I tu se krije veliki dio problema s proglašenim neuspjehom projekta multikulturalnog društva. Kako će uspjeti kad se kulturne razlike eksploatiraju u svrhu intenzivnije eksploatacije na radnom mjestu.