politika
tema

Nova desnica i stara ljevica u Jugoistočnoj Europi

Foto: Bilten

Bilten je od osnutka 2014. godine objavio mnoge tekstove koji su, kao i teme kojima se oni bave, još uvijek aktualni. Kako bismo jasnije ukazali na njihovu važnost i kontinuitet, odlučili smo ih selektirati i tematski povezati u oblik zbornika tekstova. Prva publikacija objavljena je uz podršku organizacije transform! Europe, a sadrži izbor iz eseja i članaka prethodno publiciranih na Biltenu. Tekstovi nude jedinstven i vrijedan pregled “Nove desnica i stare ljevica u Jugoistočnoj Europi”, a potreba za zbornikom proizlazi iz aktualne društvene i političke situacije. Europa je proteklih godina doživjela neočekivani rast snage i utjecaja ekstremne desnice. Istovremeno, neke od tradicionalno najvažnijih lijevih partija postupno su izgubile veliki dio podrške, nakon što su desetljećima igrale ključnu ulogu u političkom životu svojih zemalja. Zbornik, objavljen i na engleskom jeziku, nastoji rasvijetliti međupovezanost ovih dvaju procesa.

Uvod

Nakon što su socijaldemokratske partije diljem Europe okrenule leđa svojoj tradicionalnoj masovnoj bazi, odnosno radničkoj klasi, te prihvatile većinu centrističkih socioekonomskih politika, postupno su izgubile podršku unutar širih narodnih slojeva. Upravo je dugotrajno slabljenje starih lijevih stranaka bio jednim od uzroka uzleta novih snaga desnice. Ekonomska kriza koja je izbila 2008. godine samo je dodatno ubrzala ove procese. Izostanak uvjerljive političke alternative s lijeva tijekom krize, ostavio je otvoren prostor za ekstremnu desnicu da se predstavi kao istinski branitelj deprivilegiranih dijelova populacije. Postupan rast izborne podrške ekstremne desnice pokazao je da ljevica mora pronaći nove metode kojima će povratiti narodnu podršku, onkraj trećeputaškog konsenzusa koji je u konačnici uništio veliki dio tradicionalne socijaldemokracije. Stoga, uspjeh u borbi protiv ekstremne desnice, u najvećoj će mjeri ovisiti o sposobnostima ljevice da pronađe nove političke i ideološke osnove za vlastiti preporod.

Naš prvi tematski blok bavi se socijaldemokratskim strankama u Jugoistočnoj Europi. Te su stranke uspostavljene diljem regije nakon sloma socijalističkih režima. Političke i izborne putanje ovih stranaka su itekako indikativne za šire ekonomske, socijalne i političke promjene kojima smo svjedočili u posljednjih deset do dvadeset godina. No, važno je primijetiti i razlike, ne samo u putanjama već i u ideološkom sadržaju i klasnim pozadinama ovih stranaka. Dok neke od njih dijele političke profile i sudbine socijaldemokratskih partija diljem Zapadne Europe, druge su primarno određene lokalnim političkim kontekstom i okvirom. Naš cilj je da ovim tematom ponudimo nijansiranu sliku kapaciteta i ograničenja socijaldemokratskih stranaka u regiji.

No Jugoistočni dio kontinenta ne predstavlja iznimku ni kada govorimo o uzletu ekstremne desnice. Ipak, bilo bi pretjerano pojednostavljeno krajnju desnicu na Balkanu smatrati tek provincijalnom manifestacijom istog fenomena koji postoji na Zapadu. Ona ima svoju povijest, svoje ciljeve i načine djelovanja koji imaju određene sličnosti, ali i značajne specifičnosti u pojedinim zemljama. Obrana demokracije u Jugoistočnoj Europi zahtijeva bolje razumijevanje konkretnih uvjeta u kojima su se pokreti ekstremne desnice razvili, kao i pažljiviju analizu implementacija njihovih različitih tehnika. Vjerujemo da naš drugi dosje u kojem analiziramo krajnju desnicu na Balkanu može značajno doprinijeti edukaciji lokalnih aktivista i istraživača u regiji, ali i šire.

Uredila Anja Vladisavljević

Stara ljevica
Florin Poenaru: Socijaldemokracija na vlasti: rumunjski slučaj
Artan Sadiku: Reformiranje makedonskog političkog sustava
Nenad Glišić: Bankrot srpske socijaldemokracije
Rade Dragojević: Socijaldemokracija na periferiji: brend bez političkog sadržaja
Dinko Kreho: Politička paraliza “građanske” opcije u BiH
Angelina Giannopoulou: Od hegemonije do propasti: kratka povijest grčke socijaldemokracije

Nova desnica
Tadej Kurepa: Srpski neonacisti na čekanju
Miloš Perović: Mreža crne internacionale
Florin Poenaru: Ima li Rumunjska ekstremnu desnicu?
Stanislav Dodov: Bugarski lovci na izbjeglice
Tjaša Pureber: Nova lica fašizma u Sloveniji
Walter Baier: Živimo u opasnim vremenima

Nova desnica i stara ljevica

Engleska verzija: The New Right and the Old Left