politika
Rumunjska
vijest

Rumunjski pragovi siromaštva

Foto: AFP / Daniel Mihailescu

Rumunjski Nacionalni institut za statistiku objavio je nedavno porazne podatke o razinama siromaštva u toj zemlji, pogotovo u komparaciji s ostalim članicama Europske unije. Prema podacima koje je prikupio Eurostat, Rumunjska je vodeća EU država po visini relativnog siromaštva. Četvrtina stanovništva (25,1%) spada u tu kategoriju koja se određuje do razine prihoda manjeg od 60% medijana. Na drugom i trećem mjestu se nalaze Španjolska i Grčka, a na četvrtom i petom Bugarska i Estonija. U svim navedenim zemljama stopa relativnog siromaštva se vrti oko 22%. Valja istaknuti da se radi o podacima za 2014. godinu.

Iako se ne nalazi na samom vrhu, podaci za Rumunjsku nisu ohrabrujući ni po pitanju rizika od siromaštva. Prema Eurostatovim podacima za 2016. godinu, 37,3% stanovnika Rumunjske nalazi izloženo je riziku od siromaštva i društvene isključenosti. Prvo mjesto na ovoj ljestvici zauzima rumunjski susjed – Bugarska, s 41,7% stanovništva u nezavidnom položaju. Premda se u rumunjska statistika u ovoj kategoriji poboljšala u odnosu na 2014. godinu tako što je broj izloženih riziku pao za 3%, ne postoje razlozi niti za umjereni optimizam. Naime, Rumunjska je i dalje na čelu kad je u pitanju rizik od siromaštva kod djece. Gotovo pola rumunjske djece, odnosno njih 46,8% izloženo je riziku od siromaštva i društvene isključenosti.