klima
Rumunjska
vijest

Zlato i cijanid

Foto: Davor Fadić / Cijanidno jezero u selu Geamăna u Rumunjskoj

Rumunjska Nacionalna agencija za mineralne resurse odobrila je novu koncesiju za kopanje zlata na području Stanije u općini Hunedoara kanadskoj firmi Euro Sun Mining, bivšeg naziva Carpathian Gold. Na ovom su području već ranije vršenja iskapanja zlata (koncesiju je imala kompanija European Goldfields koju je prije pet godina preuzela firma Eldorado Gold. Jedan od dioničara te firme je rumunjski investitor Frank Timis). Nova koncesija odobrena je na period od tri godine, a iskapanja počinju odmah.

Područje Stanije nalazi se na 42 kvadratna kilometra, i svega 3 km od sela Rovina gdje je Euro Sun Mining već vršio eksploataciju zlata prethodnih 20 godina. Nalazište zlata u Rovini drugo je najveće u Europi i sadrži preko 204 tone zlata te 635.000 tona bakra. Rovina se nalazi svega 20 kilometara od Rosia Montane, područja prekrasnih gustih šuma i bogate prirodne raznolikosti na kojem je zahvaljujući cijanidu kojeg kompanije koriste pri kopanju zlata priroda postala potpuno uništena i nenaseljiva.

Tehnike ekstrakcije

Udruge za zaštitu okoliša poput Greenpeacea i Prijatelja Zemlje iz Mađarske (Friends of Earth) upozoravale su još prošle godine da se radi o izrazito ekološki zagađenom području te da je opasnost od izlijevanja cijanida u okoliš izrazito velika. Za novu koncesiju, Euro Sun Mining obećao je da neće koristiti cijanid već flotacijsku tehnologiju. No, udruge su, na temelju dvadeset godina iskustva, zaključila da se kompaniji ipak ne može vjerovati te da je gotovo sigurno da će kompanija ipak koristiti cijanid za ekstrakciju zlata.

Stvar dodatno komplicira i činjenica da je ova regija već toliko zagađena da je uvrštena u zajednički program Ujedinjenih naroda i Europske unije naziva “Baia Mare Task Force” nakon katastrofalnih posljedica koje je izlijevanje cijanida imalo na području Baia Mare. Ekolozi upozoravaju da nije isključeno niti izlijevanje teških metala u okolne vode kao što se dogodilo u Baia Borsi gdje je nakon pucanja brane i nastao pravi ekološki kaos.