klima
BiH
vijest

Ugrožena vodozaštitna područja Sarajeva i sanitarni rizici

Foto: Wikipedia / Vrelo Bosne

Udruženje građana Eko akcija koje djeluje na području Bosne i Hercegovine, poslalo je danas priopćenje kojim upozorava kako Skupština Kantona Sarajevo planira na sutrašnjoj redovnoj sjednici raspravljati o Prijedlogu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vodama Kantona Sarajevo, i to po hitnom postupku, što znači da će se voditi samo jedna rasprava prilikom koje neće biti moguće predlagati amandmane.

Eko akcija smatra da će ovaj prijedlog pogoršati kvalitetu vode za piće u Sarajevu. Prijedlog naime smjera ka smanjenju površine vodozaštitne zone koja je ionako već ugrožena bespravnom gradnjom i divljim deponijima. Naime, granice vodozaštitnog područja za bunare koji sadrže više od 75 posto izvora pitke vode u Sarajevu, a problem leži u činjenici da su vodozaštitne zone za ovaj tip izvora već smanjivane nekoliko puta. A i već tako reducirane zone u suprotnosti su sa prethodno donesenim pravilnicima. Ujedno, njihova površina ne poklapa se niti sa granicama u pravilnicima koji su na snazi u EU.

Sve ovo dakako, bilo je moguće zahvaljujući kompleksnoj BiH birokratskoj upravi, uspostavljenoj Daytonom. Naime, premda je vodozaštitna zona Sarajevskog polja formirana još 1987. godine, na tom je području nakon rata cvala ilegalna gradnja. Nadalje, Federalni pravilnik o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda za piće donesen je 2002. godine, i to u skladu s parametrima Europske unije. No, godine 2010. Kanton Sarajevo donosi svoj vlastiti Zakon o vodama kojim jednostavno reducira granice vodozaštitnih zona vode za piće. S obzirom na to da se Sarajevo pitkom vodom napaja iz velikog broja manjih izvora, poput spomenutih bunara, omogućavanje gradnje na području koje bi trebalo biti zaštićeno, nosi velike sanitarne rizike za Sarajevo, ali i veći dio Federacije BiH, navode u Eko akciji.

Eko akcija upozorava da je kvaliteta vode već sad upitna zbog godina neadekvatne brige i zanemarivanja zaštite vodozaštitnih zona. Iz Eko akcije objašnjavaju da manje zone znači prodor pesticida, herbicida, teških metala, nafte, fekalija i sl. u vodu za piće. Ukoliko Zakon bude usvojen u ovom obliku iz aktivisti upozoravaju da će građani za nekoliko godina biti prisiljeni kupovati flaširanu vodu za piće.