tema

Nejednakosti su ono što primarno zagađuje

Europska unija planira smanjiti emisiju štetnih plinova u prometu putem mehanizma koji je sličan sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova. U sklopu tog programa kane stvoriti i socijalni fond koji bi pomogao najranjivijim skupina. No, sindikati, udruge potrošača i ekološke udruge smatraju da plan nije dobar i da ne može dostići proklamirane ciljeve. O njihovim argumentima […]

tema

Tko “dere” šine?

Na vijest o financijskim problemima HŽ Carga domaći liberalni mediji klasično su reagirali: eto još jedan dokaz nefunkcionalnosti državnog vlasništva. Uobičajeno, izostala je bilo kakva analiza i bili su u krivu. Nikolina Rajković donosi iscrpan pregled situacije u sektoru i pokazuje da su uprava tvrtke i država djelovali izravno u korist konkurencije koju čine privatne […]

tema

Tko upravlja željezničkim uslugama u Hrvatskoj?

Slijepo slijeđenje direktiva i preporuka EU bacilo je željeznice u Hrvatskoj na koljena. Usprkos disfunkcionalnosti sustava, čini se da mejnstrim politika zasad nema ideja kako revitalizirati ovaj potencijalno ekološki održiv sektor. Svega nekoliko tjedana prije nego što će vlade većine europskih zemalja donijeti drastične mjere u pokušaju suzbijanja širenja globalne epidemije korona virusa, održana je […]

tema

Neizvjesna budućnost autocesta

Nakon što je više od godinu dana bila politički postponirana, tema modaliteta otplate kreditnih zaduženja državnih poduzeća Hrvatske autoceste (HAC) i Autoceste Zagreb – Rijeka (ARZ) koja održavaju i upravljaju dionicama autocesta ulazi na mala vrata u redove nove vladajuće koalicije…

tema

Što država ima od monetizacije autocesta?

Argumenti Vlade da će iznosom koncesije od 22 milijarde kuna podmiriti dugove HAC-a i ARZ-a od kojih većina dolazi na naplatu do 2018. nisu održivi i teško mogu legitimirati odluku da se autoceste predaju u koncesiju na četrdeset godina…