tema

Cinizam zakona o sezoncima

Svrha donošenja Zakona o radnom angažovanju na sezonskim poslovima, prema objašnjenju Vlade Republike Srbije, dokidanje je rada na crno. Sindikati pak upozoravaju da je takav rad već obuhvaćen postojećim Zakonom o radu te da donošenje novog zapravo nalikuje ozakonjenju takvog rada lišenog svih garantiranih radnih prava. Irena Pejić i Marko Miletić analiziraju kontradikcije novog zakonskog […]

tema

U ime kralja i preduzetnika

Jedna od osnovnih karakteristika tranzicione kulture u Srbiji je istorijski revizionizam. On se pojavljuje iz potreba dalje izgradnje i pronalaska nacionalnog indetiteta…

tema

Kada kultura “nije za svakoga”

Na rekreaciju i kulturu građani Srbije izdvajaju svega 4,2% svog porodičnog budžeta. Prema podacima u nedavno objavljenom istraživanju Zavoda za statistiku, svaka druga porodica u Srbiji živi na granici siromaštva i socijalne isključenosti…

tema

Privatizacija medija u Srbiji

Tokom leta skupština Srbije je bila prilično ažurna u usvajanju niza reformskih zakona koji vode ka daljnjem srozavanju radnih i socijalnih prava i dubljem uspostavljanju…

tema

Mikser na vodi

Savamala je zapušteni deo centra Beograda koji se prostire duž desne obale reke Save između Brankovog mosta i mosta Gazela. Jednim delom njenog pejzaža dominiraju devetnaestovekovne palate i nešto mlađe stambene zgrade…