tema

Što je nama fleksibilizacija dala

Nedavno su iz Ministarstava rada najavili nove izmjene Zakona o radu u smjeru daljnje fleksibilizacije radnih odnosa. Ovakav uvod živo podsjeća na slične najave i rasprave s početka prethodnog desetljeća. Jelena Ostojić daje pregled zbivanja na tržištu rada kroz proteklo desetljeće i komentira sliku koja, čini se, nije poljuljala vjeru nadležnih u potrebu za daljnjom […]