tema

Šuma kao naoružani krajolik

Stradanja migranata u šumama vezuju se uz navodno neutralne prirodne sile i “odluku” migranata da kroz njih prolaze. Takva razumijevanja zakrivaju moralnu odgovornost za stradanja migranata u šumama koje su od nepristranog prirodnog okoliša pretvorene u važan faktor održavanja režima kontrole granice, “odvraćanja“ i istjerivanja izbjeglica i drugih migranata. Objavljujemo prilagođenu verziju znanstvenog članka Marijane […]