tema

Mjere štednje: dva obrasca legitimiranja

Ne mora niko dodatno pojašnjavati koji su socijalni efekti mera štednje, oni su očigledni na nivou svakodnevice. Ako bismo sve te socijalne efekte koji se javili u zemlji u kojoj se sprovode mere štednje…