tema

Referendum kao zrcalo Makedonije

Nešto više od 27 godina od referenduma na kojem su građani ove zemlje objavili svijetu aspiracije nacionalne samostalnosti pod imenom Republika Makedonija, izborno tijelo čekalo je još jedno glasanje…