tema

Upućeni i potplaćeni

Upućivanje radnika na privremeni rad u inozemstvo predstavlja jedan od rastućih oblika fleksibilnog zapošljavanja u okviru Europske Unije, zahvaljujući načelu…