tema

Sindikati: najslabija karika bh. radničkog pokreta

Iako se na web stranici Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine navodi da su ciljevi njihovog djelovanja usmjereni na zaštitu radnika i radnica, povećanje zaposlenosti, borbu protiv siromaštva itd., odavno je jasno da je ova organizacija sama sebi postala svrha…