tema

Kineska politika prema Balkanu: više od pragmatizma?

Kina je, više nego ikad prije, zainteresirana za prisnu suradnju s “bivšim drugovima” iz Srednjoistočne i Jugoistočne Europe. Kroz četiri godine od osnivanja platforme za suradnju između Kine i zemalja CESEE-a, poznate kao Inicijativa 16+1, taj se odnos produbljivao i proširivao…